overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 22. Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Aaltje Berents Kooiker, echtgenote van Berent Jansen Berkhof Kooiker; kerspeljaarrekening 1744.

noch de scholtũs en de geswooren 1743
doen sij na den Schipsloot en paaters wal waeren en met de twee gld van de Coeijker volgens ackoort en noch an foesel [jenever] gehaelt op blanckemeer te saemen somma - - - - 1 - 7 - 7 - 0
altyn barrens koijker -
           bron 22. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO
           inventarisnummer 2767

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016