overige bronmateriaal

Extra bronmateriaal bij de "Geschiedenis van de Oosterkooi te Vriezenveen"

  

Bron 19. Rekening ingediend bij de gemeente Vriezenveen door Aaltje Berents Kooiker, echtgenote van Berent Jansen Berkhof Kooiker; kerspeljaarrekening 1740.

1739 den 10 meart
dee geeswooren met haarre bijhebbende verteert doense ijn het werk hebben geweest voor dee geemete ijn het werk naa den paaters wal fijrmaal de gorte geelegt ijn den dreij den nijijen hoevenweg geemakt en .. den Schijpsloot geemaakt en wat nog al meer ijs bedraagt te saamen dartijn gulden ijck segge dartijn gulden enen stũver
13 gul enen st
Aeltijn barrens koijker
           bron 19. (eigen foto). Bron: Archief Huize Almelo. Toegang 0214 HCO
           inventarisnummer 2767

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
© 2016 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl

COMMENTAAR EN FEED-BACK, CORRECTIES EN SUGGESTIES ZIJN ALTIJD WELKOM, MAIL ME!
Copy-right: Ik heb er geen bezwaar tegen, -mits niet voor commerciŽle doeleinden-, als je informatie van deze website gebruikt, daar is de site ook voor bedoeld. Ik verzoek je dan naar de bron te verwijzen. Het is van groot historisch belang de afkomst van informatie te kunnen traceren en verifieren. Voor het integraal overnemen van grotere gedeelten van mijn website verleen ik in principe geen toestemming. Zie hier voor meer toelichtende informatie over verantwoording, privacy en copyright.
Last updated 20.02.2016