Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs januari 1730


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
1730 den 1 jann. hebbe ik aen de doemenie stijcken van sijne excellentie geven na older gewoente dat(?) altijt van de gemeente woordt betaelt geven voor wenschen een nieuw jaer 4 Op [donderdag] 1 januari 1730 is het huishoudelijk personeel van Huize Almelo hier geweest om nieuwjaar te wensen. Naar oud gebruik heb ik hen uit de gemeentekas een gift gedaan: 4,00
den 9 jann heeft gerrijt lucas oest eijnde dack (?) ophaelt van schoele met dragers en voorman vert. 0 11 0 Op [vrijdag] 9 januari heeft Gerrit Lucas (van het Oosteinde?) het dak opgehaald van de school met dragers en de voerman (menner van paard en wagen) genuttigd: 0,55
den 17 janne: sijn ik over efferens van de gemeente nae almeloe geweest vert. --- ---- ---- om sijn excellentie te sprecken verteer 0 12 0 Op [zaterdag] 17 januari ben ik van gemeentewege naar Almelo geweest om Zijne Excellentie te spreken. Aan consumpties besteed: 0,60
dijto sijn kerckmeester over (?) saemen geweest verteer van quade gebleven 0 10 0 Dezelfde dag zijn de kerkmeesters hier bij elkaar gekomen en hebben geconsumeerd: 0,10
den 18 en 19 jann: snachts hier gebleven graff fredrick heer van noerduerne met 2 jagers drie mael geten De nacht van [zaterdag] 18 op [zondag] 19 januari heeft de graaf van Noord Deurningen hier met 2 van zijn jagers overnacht en 3 maal gegeten.
voor eten 3 16 0 Aan eten uitgegeven: 3,80
6 mengel wijn 1 16 0 6 mengele wijn: 1,80
bier foesel alles anders 1 16 0 bier, jenever en andere zaken: 1,80
den 20 jann: sijn hier kerckmeesters en sestienen saemen geweest over de gemeente van hensewarck(?) en A brugge bestedt (verpacht) an Roeloff willems voor 64 gulden verteert 5 17 0 Op [maandag] 20 januari hebben kerkmeesters en zestienen bij mij vergaderd over hengstaankoop (?) (NB het kopen c.q. houden van een keurhengst om merries te dekken was een zaak die goedkeuring van de Heer van Almelo vereiste). Verder kwam nog aan de orde de verpachting van de Aa-brugtol, die vergund is aan Roelof Willems voor een bedrag van 64 gulden. Aan consumpties: 5,85
en tot treck gelt verschaef In bovenstaand bedrag zit eveneens trekgeld (dit is geld voor de inzetter).
an verbrande uijt gemeente geven 0 11 0 Aan verbranden uit onze gemeente gegeven: 0,55
den 21 en 22 jann sijn hier eenige van sestienen schol en arent warners datte sijn Excellentie over te sprecken in twee mael over verteert 0 18 0 Op [dinsdag] 21 en [woensdag] 22 januari heb ik hier met een aantal zestienen, [Jan] Schol en Arend Warners vergaderd (over de hengstkwestie?) en op welke wijze Zijne Excellentie ge´nformeerd moest gaan worden. Aan consumpties uitgegeven: 0,90
den 25 jann: sijn ik en Jan Schol en arent Warners soo is verstaen alles dat hendrick kramersche en henst soude koopen almeloe en hier op veene verteert 1 16 0 Op [zondag] 25 januari heb ik weer met Jan Schol en Arend Warners gesproken (met de heer van Almelo?) over de voorgenomen hengstaankoop door Hendrik Kramer. In Almelo en op Vriezenveen aan consumpties besteed: 1,80
1730 de luijders die op kasnagh en nieuw jaer geluijdt hebben besten geven bier en foesel 2 10 0 1730. De klokkenluiders, die op kerstnacht en met Nieuw Jaar de klokken hebben geluid, getrakteerd op bier en jenever: 2,50
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl