Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs februari 1730


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 3 feb een drontuer/eronteur (?) gehadt met een ansage wegens van 1/4 jaer van de verpachte mijdeel (?) van t jaar 1729 geven 1 0 0 Op [dinsdag] 3 februari is hier een (deurwaarder?) langs geweest met een aanzegging vanwege een kwart jaar verpacht meideel(?) over het jaar 1729 (het lijkt hier te gaan om achterstallige belastinggelden). Hem betaald: 1,00
den 4 feb sijn kerckmeester en sestienen en ock de gemeente en sijn tot geslagh setters geset gerrijt lucas en gerrijt berckhoff en jan schol en wijger bramer en tot hooftgelt setters jan broetien en km hermen berckhoff en egbert ten cate en jan grobben knol verteert an bier en foesel voor 3 16 0 Op [woensdag] 4 februari zijn de kerkmeesters en zestienen en de gemeente bijeen geweest om geslachtzetters (zij die de belasting per persoon in hun buurt bepaalden voor het geslachte vee) te benoemen. Aangesteld zijn: Gerrit Lucas, Gerrit Berkhof, Jan Schol en Wicher Bramer. Tot hoofdgeldzetters (zij die de belasting in hun buurt bepaalden die werd geheven per inwoner van 16 jaar en ouder) zijn aangesteld: Jan Broertjen, kerkmeester Hermen Berkhof, Egbert ten Cate en Jan Grobben Knol.
Aan bier en jenever is geconsumeerd: 3,80
den 9 feb sijn hier geweest de slagh setters en smijdts dages geten en den 11 sijn hier weer geweest vert. 4 18 Op [maandag] 9 februari hebben de geslachtzetters hier vergaderd en 's-middags gegeten. Ook op [woensdag] de 11e zijn ze hier weer geweest. Aan consumpties uitgegeven: 4,90
den 10 feb hebbe ik (late) betaelt an tobijs swol 54 gulden 4 st derde mij jaar 1728 meer is goedaen 50 gulden Rest mij 4 4 0 Op [dinsdag] 10 februari heb ik aan Tobias Swol laten betalen 4 gulden en 4 stuivers voor het derde mei-jaar (?) van 1728. Resteert nog te betalen: 50 gulden van de totale schuld 54 gulden en 4 stuivers. 4,20
den 21 feb sijn hier de hooftgelt setter en de geslagh geseten met haer achten sterck en smijdts dages geten aen eten en dranck saemen verteert 7 12 0 Op [zaterdag] 21 februari zijn hier de hoofdgeldzetters en geslachtzetters met acht man sterk bij elkaar geweest. Ze hebben tussen de middag hier gegeten. Aan eten en drank is genuttigd voor: 7,60
den 22 dijto sijns hier saemen weer geweest en smijds dages geten an eten dranck verteert 6 18 0 Op [zondag] 22 februari zijn ze (de hoofdgeld- en geslachtzetters) hier samen weer bijeen geweest en hebben hier tussen de middag weer gegeten. Aan eten en drank uitgegeven: 6,90
en een schrift boeck......... tot ontfangst van t jaer jaer 1729 dat van de gemeente wordt betaelt kost 3 4 0 En een kasboek gekocht voor de gemeenteontvangsten van 1729, dat jaarlijks uit de gemeentekas wordt bekostigd: 3,20
den 24 feb sijn hier kerckmeesters en sestienen saemen over efferens van de gemeente verteert 2 18 0 Op [dinsdag] 24 februari hebben bij mij over gemeentezaken vergaderd de kerkmeesters en zestienen. Aan consumpties uitgegeven: 2,90
den 25 dijto de koetellers verteert an eten dranck saemen 3 6 0 Op [woensdag] 25 februari zijn de koetellers (ivm een belasting op gehoornd vee) hier geweest. Zij hebben gegeten en gedronken voor een bedrag van: 3,30
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl