Gemeentejaarrekeningen:

- 1729- 1730

- 1739- 1740

 
Vraagtekens in de tekst wijzen op onduidelijkheden in het oude schrift (linkerkolom), dan wel onduidelijkheden bij het vertalen naar hedendaags Nederlands (rechterkolom).  

[....] tussen vierkante haken wordt informatie weergegeven die niet in de oorspronkelijke tekst staat.

Last updated 14.08.2007