HET BOTERPACHTREGISTER VAN ca. 1735 op volgorde van oost naar west

kijk hier voor een alfabetisch overzicht en een toelichting.
Hieronder een foto van de eerste twee boterpachtplichtigen uit het register van circa 1735.

Overzicht van boterpachtplichtigen in ca.1735 in Vriezenveen
Familienaam Voornaam aantal akkers evt. bijnaam land ponden boter nummer aanvullingen
Fayer Derk Jansen, wed. 4 akkers zonder broekland 16 1 a
Fayer Derk Jansen, wed. 1 akker woestenland 4 1 b
Berkhof Berent Jansen 4 akkers zonder broekland 16 2
Boeschen Henderik Jansen 4 akkers zonder broekland 16 3 a
Boeschen Henderik Jansen 2 akker woestenland ruim 8 1/4 3 b
Freriksen Jan 4 akkers zonder broekland 16 4
Vos Esse Egbers 2 akkers 8 5
Olijslager Lubbert Jansen 2 akkers zonder broekland 8 6 a
Olijslager Lubbert Jansen 1/2 akker woestenland 2 6 b
Coster Jan Luikes 4 akkers 16 7
Braamer Jan Barents 4 akkers 16 8 a
Braamer Jan Barents 1 akker woestenland 4 8 b
Braamer Garrijt 1/2 akker woestenland 2 8 c
Braamer Frerick 1/2 akker woestenland 2 8 d
Tuytertje Frerik Jansen (*) 4 akkers met broekland Blessenlant 16 9 a | naam niet vermeld, achterhaald in boterpachtregister van 1736
Tuytertje Frerik Jansen (*) 1/2 akker woestenland Blessenlant 2 9 b
Dodde Jan Barents 4 akkers 16 10 a
Dodde Jan Barents 1/2 akker woestenland 2 10 b
Berkhoff Jan 2 akker versplit Jan Onweerslant 3 11 a
Barkhoff Albert Berens 2 akker versplit Jan Onweerslant 1 1/2 11 b
Schot Lukas 2 akker versplit Jan Onweerslant 1 1/2 11 c
Onweer Jan 2 akker versplit Jan Onweerslant 2 11 d
Onweer Luikes 2 akkers 8 12 a
Onweer Luikes 1 akker woestenland 4 12 b
Tuttertien Frederik Jansen 4 akkers met broekland 24 13 a
Tuttertien Frederik Jansen 3/4 akker woestenland 3 13 b
Geerts Jan Jansen, wed. 4 akkers met broekland 25 14 a
Geerts Jan Jansen, wed. 2 1/2 akker woestenland 10 14 b
Berckhof Gerrit 4 akkers met broekland 22 15
Fronten Jan Frederiks 4 akkers met broekland 22 16 a
Fronten Jan Frederiks 1/2 akker woestenland (zijn broer toebehorend) 2 16 b
Jonker Alb. Fred-s 4 akkers met broekland 18 17
Braamer Gerrit Jansen 4 akkers met broekland 24 18
Broertien Jan Gerrits 4 akkers met broekland 24 19 a
Broertien Jan Gerrits 1 akker woestenland 4 19 b
Vik Lukes Harms 2 akkers aan huize Almelo 2 20 a
Vik Lukes Harms aan de pastorie 2 20 b
Fratte Frederik Frederiks 4 akkers met broekland 24 21 a
Fratte Frederik Frederiks 1/2 akker woestenland 2 21 b
Feijer Garrijt, wed. bijna 2 akker moet betalen aan Huize Almelo f7,- 22 a
Feijer Garrijt, wed. moet betalen aan de Provisoor f6,- 22 b
Feijer Garrijt, wed. Geerdinckmanslant 22
Boeschen Gerrit Jansen 4 akker ruim met broekland moet betalen aan Huize Almelo 16 1/2 23 a
Boeschen Gerrit Jansen moet betalen aan de Provisorie tot Almelo 8 23 b
Schipper Harmen, wed. 3 1/2 akkers met broekland 21 24
Post Willem Jansen 3 akkers 18 25 a
Post Willem Jansen 3/4 akker woestenland 3 25 b
Harms Berent 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 a
Joncker Jan 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 b
Berkhoff Albert 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 c
Broek Jan 3 akkers versplit Kintmanslant 4 1/2 26 d
Harms Berent bijna 1/2 akker woestenland Kintmanslant (onderdeel van de 3 akker versplit) 1 1/2 26 e
Hollander Berent, wed. 4 akker met broekland 24 27 a
Hollander Berent, wed. 3/4 akker woestenland 3 27 b
Fronten Gerrit Jans: 2 akker met broekland 12 28
Berents Jan 2 akker met broekland alias Lut Jan 12 29
Ruist Jan Egbers: 2 akker met broekland 12 30
Faijer Gerrit Hend: 2 akker met broekland 12 31
N.N. totaal 6 akkers versplit Tuer Berentslandt 32 a
N.N: totaal geeft aan den Huize Almelo 6 32 b
N.N. totaal geeft aan de ds. Metelencamp 7 1/2 32 c
Loohuis Hendrik 6 akker versplit 4 32 d
Niboer Jan 6 akker versplit 2 32 e
Niboer Jan junior 6 akker versplit 2 32 f
Tuer Jenne 6 akker versplit aangeduid als Tuer Jenne 5 1/2 32 g
Tuer Jenne 1/2 akker woestenland, versplit 2 32 h
Tuttertien Harmen Jansen 6 akker met broekland alias Stiene Hermen 13 1/2 33 5 1/2 voor Huize Almelo, 7 1/2 voor de oudste predikantsplaats
N.N. totaal 3 akkers versplit Telgenkampslant 16 1/4 34 a 6 voor Huize Almelo 10 1/4 voor ds. Metelenkamp
Telgenkamp wed. 3 akkers versplit Telgenkampslant 4 34 b
Fick Hindrick 3 akkers versplit Telgenkampslant 4 34 c
Aa Jan 3 akkers versplit Telgenkampslant 2 34 d aangeduid als Aa Jan
Lut Hindrick 3 akkers versplit Telgenkampslant 2 34 e aangeduid als Lut Hindrick
Berkhof Berent Jans: 3 akker met broekland 17 35 a 8 aan Huize Almelo en 9 aan ds. Metelenkamp
Berkhof Berent Jans: 1/2 akker woestenland 2 35 b
Ueben Jan Jansen 3 akker 16 1/2 36 6 aan Huize Almelo 10 1/2 voor ds. Metelencamp
Feijer Albert niets vermeld zie nr. 38a 2 37 betaald 2 van de 27 pond van Berent Jansen Braamer
Braamer Berent Jansen 4 1/2 akker met broekland 27 38 a
Braamer Berent Jansen 3/4 akker woestenland 3 38 b
Derksen Jan 2 akker 6 39 4 1/2 voor de provisoor tot Almelo en 1 1/2 voor Huize Almelo
Timmerman Engb: Henderiks 2 akker 12 40 a 10 1/2 voor de provisoor Bolk en 1 1/2 voor Huize Almelo
Timmerman Engb: Henderiks 1 akker woestenland 4 40 b
Feijer Gerrit Jansen, wed. 2 akker 12 41 a 11 aan de provisoor Jan Bolk en 1 aan Huize Almelo
Feijer Gerrit Jansen, wed. 1 akker woestenland 8 41 b
Vossebeen Hend: Berents 2 akker ? 42
Scheeper Hend: Jans: 2 1/4 akker met broekland 14 43
Sandboer Jan Hends- 2 1/4 akker met broekland 14 44 a
Sandboer Jan Hends- 1/2 akker woestenland 2 44 b
Hoek Hend: Harms: 3 akker 12 45 a
Hoek Hend: Harms: 3 akker broekland 6 45 b
Hoek Hend: Harms: 1 1/2 akker woestenland 6 45 c
Post Jan Hends- 3 akker met broekland 18 46 a
Post Jan Hends- 4 3/4 akker met woestenland 19 46 b
Coster Gerrit Luikes 3 akker met broekland 16 47 a
Coster Gerrit Luikes 1 akker woestenland 4 47 b
Cate, ten Gerrit 3 akker versplit alias Cort Gerritslant 48 a
Hoek Hend. 2 1/4 akker versplit 12 48 b
Faijer Gerrit, wed. 3/4 akker versplit 4 48 c
Olde Fred. Hends. 3 akker met broekland 18 49
Post Jan Hend. 1 akker Capteijnslant 6 50 a
Braamer Hend. 1 akker Capteijnslant 6 50 b
Braamer Hend. Freds. 2 1/2 akker 15 51 a
Braamer Hend. Freds. 1 1/2 akker woestenland 6 51 b
Berckhof Jan Jansen 2 1/2 akker alias Cruijs Jan 15 52 a
Berckhof Jan Jansen 1/2 akker woestenland alias Cruijs Jan 2 52 b
Jonkman Jan Jansen 4 akkers met broekland 22 53 broekland heeft niet de volle breedte
Brink Jan Hendriks 4 akkers met broekland 22 54 broekland heeft niet de volle breedte
Cruijs Scholte 4 akkers met broekland 24 55
Santboer Albert 2 akkers met broekland 11 1/2 56
Bartelinck Onderscholte 2 akkers met broekland 11 1/2 57
Smelt Gerrit Harms: 4 akkers met broekland 24 58 a
Smelt Gerrit Harms: 1/4 akker woestenland 1 58 b
Willemsen Roelof 3 akker met broekland 18 1/2 59
N.N. totaal 3 akker versplit Roelof Smitslant 19 1/2 60 a is wat breder
Cruis Jan 3 akker versplit Roelof Smitslant 9 1/2 60 b
Cruis Jan 1 akker woestenland (versplit) Roelof Smitslant 4 60 c
Timmer Derck versplit Roelof Smitslant 2 1/4 60 d
Luierink Jan versplit Roelof Smitslant 2 1/4 60 e
Olde Coert Hend.s 3 akker en 4 akker broekland versplit 20 61 a
Olde, van Koort 3 akker en 4 akker broekland versplit 12 61 b
Kruithof Jan 3 akker en 4 akker broekland versplit 4 61 c
Egbers Jan 3 akker en 4 akker broekland versplit 4 61 d
Huijsman Hend. Roelofs 3 akker met broekland 18 62 a
Huijsman Hend. Roelofs 1 1/2 akker woestenland 6 62 b
N.N. totaal 5 akkers versplit Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 63 a
Wilms Roeloff Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 6 63 b
Hospes wed. Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 4 63 c
Cruis Jan Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 6 63 d
Feijer Gerrijt Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 5 63 e
Berens Rutgert Ruttgert Berents en Luikes Hospesland 9 63 f
Claassen Berent, wed. 2 1/2 akker 15 64 a
Claassen Berent, wed. 3/4 akker woestenland alias Hoffenne 3 1/2 64 b
Hofman Hend. Jansen 2 1/2 akker met broekland 15 65
Evertman Henderik 3 akker met broekland 18 66 a
Evertman Henderik 3 1/2 akker woestenland 14 66 b
Gerritsen Roeloff 3 akker met broekland 18 67
Gerritsen Henderik 3 1/4 akker met broekland 19 1/2 68
Berkhof Harmen Jansen 3 3/8 akker met broekland 20 1/4 69 a
Berkhof Harmen Jansen 1/2 akker woestenland 2 69 b
Berentsen Frederik 3 3/8 akker met broekland 20 1/4 70
Braamer Harmen Janz. 2 1/2 akker met broekland 15 71 a
Braamer Harmen Janz. 1/2 akker woestenland 2 71 b
Cromneuse Berent Harms 2 1/2 akker met broekland 15 72 a
Cromneuse Berent Harms 2 1/2 akker woestenland 10 72 b
Boerman Wolterus 2 1/2 akker met broekland 15 73 a
Boerman Wolterus 1 1/2 akker woestenland 6 73 b
Boer Henderikus B. 2 1/2 akker met broekland 15 74 a
Boer Henderikus B. 1 akker woestenland 4 74 b
Winter Gerrit Berents 4 akkers met broekland 24 75 a
Winter Gerrit Berents 3 1/4 akker woestenland 13 75 b
Graaff, de Jannes 1 1/4 akker betaalt van Gerrit B. Winter 5 pond 5 75 c
Smelt Gerrit, wed. 2 akker met broekland 12 76 a
Smelt Gerrit, wed. 3/4 akker woestenland 3 76 b
Fronten Roelof Jansen 2 akker met broekland 12 77 a
Fronten Roelof Jansen 3/4 akker woestenland 3 77 b
Jansen Engbert 2 akker met broekland 12 78 a
Jansen Engbert 2 1/2 akker woestenland 10 78 b
Schuirman Jan Hends- 2 akker met broekland 12 79 a
Schuirman Jan Hends- 1/2 akker woestenland 2 79 b
Guers Egbert Henderiks 4 akkers met broekland 24 80 a
Guers Egbert Henderiks 1/2 akker woestenland 2 80 b
Oostert Hendrik Jansen, wed. 1/2 akker woestenland 2 80 c
Brouwer Jan senior 2 akker met broekland 12 81 a
Brouwer Jan senior 1 1/2 akker woestenland 6 81 b
Klaassen Koort 2 akker versplit Jonge Jan Claasens Lant, versplit 6 82 a
Brouwer Jan Berents 2 akker versplit Jonge Jan Claasens Lant, versplit 6 82 b
Brouwer Jan Berents 1/4 akker woestenland 1 82 c
Freriksen Janna 2 akker met broekland 12 83
Cate, ten Hind. 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 a
Jansen Engbert 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 b
Brouwer Jan 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 4 84 c
Ruiter, de Garrijt 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 d
Schoemaker Egbert Gerrits 2 akker versplit Olde Jan Claesens Lant, versplit 2 84 e
Schuirman Jan Henrik 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 a
Smelt Garrijt, wed. 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 b
Hols Harmen Geersen 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 6 85 c
Cromneuse Jannes 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 d
Ruiter, de Garrijt 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 e
Schoemaker Egbert Gerrits 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 f
Boer Hendericus Berens 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 g
Huisman NN 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 h
Klaassen Jan 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 2 85 i
Teunis Jan (Fenne) 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 1 85 j
Winter Aele Westert 4 akker versplit Jan Tunnes Geesen Lant, versplit 1 85 k genoemd Winter Aele Westert
Gerritsen Hend. 4 akkers met broekland alias Hend. Coers Lant 24 86 a
Graaff, de H. 1 3/4 akker woestenland 7 86 b
Gerrits H. 1/2 akker woestenland 2 86 c
Smelt Frederik Engbers 4 akkers met broekland 20 87 a
Smelt Frederik Engbers 2 1/2 akker woestenland 10 87 b
Otten Berent Jansen 2 akker met broekland 10 88 a
Otten Berent Jansen 1 1/4 akker woestenland 5 88 b
Brouwer Berent 2 akker 6 3/4 90 a
Brouwer Berent 3/4 akker woestenland 3 90 b
Brouwer zoon van B. 1 akker woestenland 4 90 c
Brouwer Lucas 2 akker 6 3/4 90 d
Brouwer Lucas 2 akker woestenland 8 90 e
Kromneuse Egbert Harms (en kermeesters) 3 90 f nog in dispuut
Tuttertien Jan Berents 2 akker 8 91 a
Tuttertien Jan Berents 1/2 akker woestenland 2 91 b
Wal Geert Roelofs 1/4 akker woestenland 1 91 c
Henderiks Willem 2 akker 8 92 a
Henderiks Willem 1/2 akker woestenland 2 92 b
Hindriksen Klaas 1/2 akker woestenland 2 92 c
Kenckhuis Albert 2 akker 8 93
Boer Berent 4 akkers 16 94 a
Boer Berent 1 1/2 akker woestenland 6 94 b
Braamer Jasper 3 akker 12 95 a
Braamer Jasper 2 1/2 akker woestenland 10 95 b
Hols Derck 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 4 96 a
Snijder Berent 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 4 96 b
Jansen Berent 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 c
Smit Jan 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 d
Klomp Jan 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 e
Cruis Scholtinne 3 akker versplit Hols Jans Derks Lant versplit 1 96 f
Geerdinck Jannes 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 97 a
Aa, van der Pauwel 1 akker woestenland 4 97 b
Cromneuse Jannes Harms 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 98 a
Cromneuse Jannes Harms 1 1/2 akker woestenland 6 98 b
Cromneuse Jannes 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 4 99 a
Geerdink Jannes 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 4 99 b
Huls Lukas Geersen 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 1 99 c
Graaven Jenne 4 akker versplit Graaven Jennen Lant, versplit 3 99 d
Graaven Jenne 1/2 akker woestenland Graaven Jennen Lant, versplit 2 99 e (mogelijk is dit gemeenschappelijk land)
Cromneuse Egbert Herms 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 100 a
Cromneuse Egbert Herms 1/2 akker woestenland 2 100 b
Vetteker Jan Herms 2 akker slecht land tegen de Aakamp aan 6 101 a
Aa op de Harmen 1/2 akker woestenland hoort de kinderen toe van zijn eerste vrouw 2 101 b
Cromneuse Egbert Harms versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 a
Brouwer Berent versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 b
Aa, van der Pauwel versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 c
Cromneuse Jannes versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 d
Graeve Garrijt, wed. versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 e
Leussink Berent, wijlen versplit Wolters Broek of Broeklant, versplit samen 4 102 f
Coster Harmen Lucas 2 akker 8 103 Westeijnde
Smit Jan Jansen 2 akker alias Stekker 8 104 a
Smit Jan Jansen 1 1/2 akker woestenland 6 104 b
Hols Luckes Geerts 4 akker 16 105 a
Hols Luckes Geerts ruim 1 akker woestenland 3 1/4 105 b
Vetteker Jan Harms 2 akker St. Antonijs Viccarie 8 106 a
Man Garrigjes 2 akker St. Antonijs Viccarie 8 106 b
Holst Jan Luckes 2 akker 8 107
Prinsen Jan 2 akker Jan Luijerinks Lant 4 108 a
Dercks Jannes 2 akker Jan Luijerinks Lant 4 108 b
Schuirman Arent Henderiks 4 akker 16 109 a
Schuirman Arent Henderiks 1/2 akker woestenland 2 109 b
Waanders Fred: Frederiks 4 akker 16 110 a
Waanders Fred: Frederiks 1/2 akker woestenland 2 110 b
Waanders Jan 1/2 akker woestenland zoon van Frederik? Nr. 109 a,b 2 110 c
Waanders Mette 1/2 akker woestenland dochter van Frederik? Nr. 109 a,b 2 110 d
Prinsen Jan 4 akkers Pastorijen Lant vrij 111 a
Prinsen Jan 1 akker woestenland Pastorijen Lant 4 111 b
Prinsen Jan 1 akker woestenland 4 111 c
Derksen Jannes 4 akkers Pastorijen Lant vrij 112 a
Derksen Jannes 1 akker woestenland Pastorijen Lant 4 112 b
Predicant van´t Vriesenveen 8 akkers vrij 113
Smelt Roelof Gerrits ruim 2 akker "en over het derde jaar 10 pont" (?) 9 114
Smit Lubbert Derksen ruim 2 akker "en over het derde jaar 10 pont" (?) 9 115
Caate, ten Egb-t 3 3/4 akker "en over het derde jaar 16 pont" (?) 15 116 a
Caate, ten Egb-t 1 akker woestenland 4 116 b
Herwig Niklaas junior Haal Overs Lant 2 117 a
Coster Garrijt Berens Haal Overs Lant 2 117 b
Docter Gebben Haal Overs Lant 2 117 c
Cruis Scholtinne Haal Overs Lant 8 117 d
Berens Garrijt Haal Overs Lant 2 117 e
Waanders Roeloff 1 akker woestenland Haal Overs Lant 4 117 f
Schol wed. en kinderen 4 akker 16 118 a
Schol wed. en kinderen 1 1/4 akker woestenland 5 118 b
Smit de Olijslaeger Engbert Jansen 2 akker 8 119 a
Smit de Olijslaeger Engbert Jansen ruim 1 akker woestenland 4 1/2 119 b
Smelt Roelof Jaspers 2 akker 8 120
Bom Jan 2 akker versplit Doddenlant versplit 1 121 a
Herwig Niklaas 2 akker versplit Doddenlant versplit 2 121 b
Onweer Willem Jansen 2 akker versplit Doddenlant versplit 2 3/4 121 c
Dodde Frerick Jansen 2 akker versplit Doddenlant versplit 2 121 d
Herwig Niklaas 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 2 122 a
Broertjen Jan 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 2 122 b
Gerrits Berent 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 c
Raphuis Figjen 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 d
Aa van der Pauwel 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 e
Onweer Willem 2 akker versplit Rappers Albers lant versplit 1 1/2 122 f *doorgehaald
St. Cruicen Viccarie 8 akkers 32 123 a
Raphuis Jan, wed. 1/4 akker woestenland 1 123 b *doorgehaald
N.N. "…dagwerken hooijlant" Bagijnenlant 124
Bramer Willem Jans: 3 akker "buiten wat breder" 18 1/4 125
Heijneman Hend: Coerts 8 126 a
Raphuijs Egbert, wijlen kinderen van wijlen Egbert 6 126 b
Heijneman Hend: Coerts bijna 1/2 akker woestenland 1 1/2 126 c
Raphuijs Egbert, wijlen bijna 1/2 akker woestenland kinderen van wijlen Egbert 1 1/2 126 d
Roelofsen Gerrit ruim 2 akker 14 127 a
Roelofsen Gerrit 1 1/4 akker woestenland 5 127 b
Jansen Jan ruim 2 akker alias Nijboer 16 128 a
Jansen Jan 1/2 akker woestenland 2 128 b
Prinsen Jannes Janz: ruim 2 akker 16 129 a
Prinsen Jannes Janz: 1/2 akker woestenland 2 129 b
Smelt wed. Judit Jaspers ruim 2 akker 16 130 a * Judit doorgehaald
Smelt wed. Judit Jaspers 1/2 akker woestenland 2 130 b
Cluppels Jan ruim 2 akkers en oom 16 131 a
Prinsen Jan 1/2 akker woestenland was van Jan Cluppels 2 131 b
Prinsen Jannes Tuijt Harms Lant * 8 132 a * "2 akker tot aan den buiterenweg, en 4 akker van daar tot aan den dijck geeft 14 pont"
Olde Jan Hendriks Tuijt Harms Lant * 3 132 b
Freriks Garrijt Tuijt Harms Lant * 3 132 c
Schuirman Egbert Jansen (eigenaar?) de Toeterije 133 a
Docter Jan Roelofs (pachter?) de Toeterije 7 1/2 133 b
Hopster Henderik Berents ruim 3 akker alias Dikken 18 134 a
Hopster Henderik Berents 1/2 akker woestenland alias Dikken 2 134 b
Freriksen Jan ruim 3 akker 18 135 a
Freriksen Jan 1 akker woestenland 4 135 b
Waanders Gerrit Fred-s ruim 2 akker 14 136 a
Waanders Gerrit Fred-s 1/2 akker woestenland 2 136 b
Waanders Arent ruim 2 akker 14 137 a
Waanders Arent 1/2 akker woestenland 2 137 b
Fronten Berent Jans: ruim 3 akker 19 1/2 138
Dekker Egbert Harmsen 3 1/2 akker 19 1/2 139 a
Dekker Egbert Harmsen 1 1/4 akker woestenland 5 139 b
Fronten Berent 3 1/2 akker, versplit Weijde Bartels Lant, versplit 5 140 a
Feijer Hindrik 3 1/2 akker, versplit Weijde Bartels Lant, versplit 5 140 b
Otten Berent 3 1/2 akker, versplit Weijde Bartels Lant, versplit 5 140 c
Kluppels Jan 4 akker samen Het Ooster Vierendeel 3 141 a
Armen, den 4 akker samen Het Ooster Vierendeel 2 141 b
Wijchers Jan, (de Olde J.W. Fenne) * 4 akker samen Het Ooster Vierendeel 3 141 c * de olde Jan Wijchers Fenne
Jansen Derck 1 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 3 142 a
Quant Hendrik Jansen 3 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 9 142 b
Spijker Egbert 1 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 3 142 c
Boer Henrick, wed. 3 dagwerk Ooster Geer 8 dagwerken hooiland 9 142 d
Feijer Albert 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 a
Boeschen Hendrik 2 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 6 143 b
Oostert Hindrik Jansen, wed. 2 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 6 143 c
Geurs Fenneken Albers 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 d
Herwig Ad: Henr: 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 e
Feijer Henrick 1 dagwerk Wester Geer 8 dagwerken hooiland 3 143 f
Faijer Hend: Janz: ruim 2 akker 12 144 a
Faijer Hend: Janz: 1/4 akker woestenland 1 144 b
Hoek Hakke Luekes Jansen ruim 2 akker 12 145
Jansen Fred: wed. ruim 2 akker alias Stokvis 12 146
Fronten Jan Jansen, wed. ruim 2 akker 12 147
Ente Egbert Gerrits 4 akker 16 148 a
Ente Egbert Gerrits 1/2 akker woestenland 2 148 b
Crol Jan 2 akker versplit Fransmans Lant, versplit 4 149 a
Harms Hindrik 2 akker versplit Fransmans Lant, versplit samen 4 149 b
Krol Wolter Hinriks 2 akker versplit Fransmans Lant, versplit samen 4 149 b
Crol Jan 1/2 akker woestenland 2 149 c
Crol Claes 2 akker 8 150
Herwig Henrik 2 koeweiden Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 2 1/4 151 a
Man Jan Freriks 3 koeweiden Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 3 1/4 151 b
Freriks Berent Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 1 1/4 151 c
Man Jan Freriks "van de goordens" Frerik Jansen alias Mans Lant, 2 akker versplit 1 1/4 151 d
Derks Jan Paepen Lant 2 akker is versplit * 2 152 a *"Dese antekeninge is wel geschiet, maar vermits onder de koopers en Egbert Harms dispuut ontstaat over de goordens, blijft deselve geheel en onverdeelt"
Scholtinne wed. Paepen Lant 2 akker is versplit * zie 152a 4 152 b
Fleege Garrijt Paepen Lant 2 akker is versplit * zie 152a 1 152 c
Quant Hindrik Paepen Lant 2 akker is versplit * zie 152a 1 152 d
Jansen Berent 2 akker 8 153 a
Jansen Berent 1/2 akker woestenland 2 153 b
Schoemaker Lukas Jansen 2 akker versplit Alb: Berents of Kraentien Leks Lant 2 1/2 154 a
Berens Albert wed. 2 akker versplit Alb: Berents of Kraentien Leks Lant 2 1/2 154 b
Schoemaker Berent Engbers 2 akker versplit Alb: Berents of Kraentien Leks Lant 2 1/2 154 c
Ruiter, de Jan Gerrits 2 akker 8 156 a * blad 155 bestaat niet
Ruiter, de Jan Gerrits 3/4 akker woestenland 2 1/4 156 b
Ruiter, de Jan Jan ten Cate of Weeverslant, 2 akker versplit 2 157 a
Hinnevents Geertjen 2 157 b
Caate, ten Jan 4 157 c
Ruiter Harmen Gerrits 2 1/2 akker 8 1/4 158 a
Aa, van der Berent 2 akker 8 159 a
Aa, van der Berent 1/4 akker woestenland 1 159 b
Otten Garrijt 2 akker Berent Schuermans Lant 3 1/4 160
Otten Garrijt 3 akker Hend: Hopsters Lant 3 1/4 161
Aa, van der Frederik, wed. 4 akker 16 162
Aa, van der Berent Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 6 1/4 163 a
Aa, van der Frederik, wed. Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 6 1/4 163 b
Otten Gerrijt 2 koeweiden Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1 163 c
Jansen Otto 2 koeweiden Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1 163 d
Vos Berent 1 koeweide Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1-feb 163 e
Feijer Frerick 1 koeweide Pillen en Coeses Lant, 4 akker versplit 1-feb 163 f
Feijer Frederik 2 akker 8 164
Otten Gerrit 2 akker 8 165 a
Otten Gerrit 2 3/4 akker woestenland 11 165 b
Jansen Otto 2 akker 8 166 a
Jansen Otto 1 akker woestenland 4 1/2 166 b
Braamer Jasper Henderiks 4 akker versplit 8 167 a
Braamer Jasper, voorkinder van 4 akker versplit 3 voorkinderen en 2 nakinderen eigenaar 8 167 b
Utert, van Wolter 2 akker 8 167
Crol Lucas 1 akker 4 168
Scholten Fred: Harms 3 akker 12 169
Broer Jan Roelofs, wed. 2 akker 8 170 a
Broer Jan Roelofs, wed. 1 1/2 akker woestenland 6 170 b
Toet Egbert Jansen 2 akker 8 171
Schuirman Egb: Jansen 2 akker 8 172 a
Schuirman Egb: Jansen 1 akker woestenland 4 172 b
Roelofs Wieger 2 akker 8 173 a
Roelofs Wieger 1/4 akker woestenland 1 173 b
Braamer Gerrijt, wed. Pixsens lant, 4 akker versplit 6 174 a
Roelofs Wijcher Pixsens lant, 4 akker versplit 4 174 b
Pauwels Jan Pixsens lant, 4 akker versplit 4 174 c
Raphuis Berent Pixsens lant, 4 akker versplit 2 174 d
Wolters Klaas Pixsens lant, 4 akker versplit 2 174 e
Braamer Gerrit, wed. 4 akker of Crols volk 16 175 a
Braamer Gerrit, wed. 2 3/4 akker woestenland 11 175 b
Schrap Arent Henderiks 3 akker 12 176 a
Schrap Arent Henderiks 2 1/2 akker woestenland 10 176 b
Boer Jan Henderiks, wed. 3 akker 12 177 a
Boer Jan Henderiks, wed. 1 3/4 akker woestenland 7 177 b
Beemer Egbert Henderiks 3 akker 12 178 a
Beemer Egbert Henderiks 1 akker woestenland 4 178 b
Derksen Coop 3 akker 12 179 a
Derksen Coop 1 akker woestenland 4 179 b
Jansen Gerrit 4 akker 12 180 a
Jansen Gerrit 1 1/2 akker woestenland 6 180 b
Tuittertien Jan Fred-s 2 akker 8 181 a
Tuittertien Jan Fred-s 1 1/4akker woestenland 5 181 b
Tuittertien Jan Fred-s van Egbert Jansens gaarden 1-apr 181 c
Aelbers Jan 2 akkers 8 182 a
Aelbers Jan 1/2 akker woestenland 2 182 c
Grobben Hermen, wed. niets vermeld 183
Klaassen Berent, wed. Berent Vos Lant, 4 akker versplit 2 184 a
Albers Jan Berent Vos Lant, 4 akker versplit 1 184 b
Tuitertjen Jan Frederiks Berent Vos Lant, 4 akker versplit 1 1/4 184 c
Grobben Hermen, wed. Berent Vos Lant, 4 akker versplit 2 184 d
Albers Hindrik Berent Vos Lant, 4 akker versplit samen 7 184 e
Grobben Hermen, kinder van Berent Vos Lant, 4 akker versplit samen 7 184 f
Vos Lucas en Hille Berent Vos Lant, 4 akker versplit samen 7 184 g
Snijder Jan Egbers, wed. Berent Vos Lant, 4 akker versplit 2 184 h
Klaassen Berent, wed. Glaesemakers goorden 3 stuiver 185
Winter Gerrit Henderiksen 2 akker 8 186 a
Winter Gerrit Henderiksen 3/4 akker woestenland 3 186 b
Gelge Egbert Geertsen 2 akker 8 187
Koster Hendrik Gerrits Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 8 1/2 188 a
Tutertjen Jan Freriks Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 3 3/4 188 b
Spijker Egbert Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 1 1/4 188 c
Wolters Leenart Gerrit Costers Lant, 4 akker versplit 2 1/2 188 d
Jansen Albert, kinderen van 2 akkers Smukkies Alberts Lant 8 189 a
Jansen Albert, kinderen van 1 akker woestenland Smukkies Alberts Lant 4 189 b
Guers Jan Henderiks 2 akkers 8 190 a
Guers Jan Henderiks 1/2 akker woestenland 2 190 b
Dodde Arent Bartels 2 akker 8 191
Cate, ten Gerrit Hend-s 2 akker vulgo Roskammer 8 192 a
Cate, ten Gerrit Hend-s 1/4 akker woestenland vulgo Roskammer 1 192 b
Vos Henrik Gerrits 4 akker 16 193 a
Vos Henrik Gerrits 1 akker woestenland 4 193 b
Scholten Gerrit 2 akker geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 7 194
Hans Hend: Henderks 2 akker geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 7 195
Harms Derck 2 akker versplit geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 5 1/4 196 a
Berens Lucas 2 akker versplit geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 1 3/4 196 b
Berens Lucas 1/2 akker woestenland 2 196 c
Harmsen Derk 2 akker geeft daarvan aan de provisoor Jan Bolck 7 pont 7 197
Jonkman Jan Jansen 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 3 198 a
Jansen Otto 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 1 1/2 198 b
Albers Berent 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 1-feb 198 c *doorgehaald
Caate, ten Jan 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 3 198 d
Berens Lucas 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 1 1/2 198 e
Harms Derck 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 3 198 f
Albers Hindrik 4 akker versplit Aelbert Hendriks Lant alias Uepen Lant, versplit 4 198 g
Cate, ten Berent Gerrits 3 akker 12 199 a
Cate, ten Berent Gerrits 1/2 akker woestenland 2 199 b
Caate, ten Egbert Strijkers Lant 4 200 a
Bartels Arent met zijn voor en na-kinderen Strijkers Lant 4 200 b
Cate, ten Berent Strijkers Lant 200 c
Caate, ten Hendrik 1 akker Croemen Lant, 3 akker 4 201 a
Hindriks Janna 1/2 akker Croemen Lant, 3 akker 2 201 b
Caate, ten Jan Croemen Lant, 3 akker 2 201 c
Hols Jan Lucas Croemen Lant, 3 akker 4 201 d
Berents Harmen, wed. alias Klinge, 3 akker 12 202 a
Berents Harmen, wed. 1 akker woestenland 4 202 b
Berents Harmen, wed. 1 akker woestenland gekregen van B. Brouwer 4 202 c
Caate, ten Jan 3 akker land 12 203
Hoek Hend. 1 akker Jan Fronten Lant 4 204 a
Feijer Hendrik 1/2 akker Jan Fronten Lant 2 204 b
Fronten Jan Jan Fronten Lant 2 204 c
Feijer Frerick Jan Fronten Lant 4 204 d
Fronten Jan 1/2 akker woestenland Jan Fronten Lant 2 204 e
Harms Derck Paesschens Lant, 3 akker 4 205 a
Ruiter, de Harmen Busschers lant, 3 akker 8 205 a
Lubbers Harmen, wed. Paesschens Lant, 3 akker 4 205 b
Ruiter, de Jan Busschers lant, 3 akker 4 205 b
Schulten Gerrijt Paesschens Lant, 3 akker 4 205 c
N.N. geen vermelding Krikken Berents Lant 207
Glas Lamb-s bijna 2 akker 7 1/2 208
Servijs Gerrit Berents bijna 2 akker 7 1/2 209
Smit Engbert Jansen Olde Schols Lant, 4 akkers 4 210 a
Smelt Engbert, wed. Olde Schols Lant, 4 akkers 4 210 b
Herwig Nic: junior Olde Schols Lant, 4 akkers 2 210 c
Ruiter, de Harmen Olde Schols Lant, 4 akkers 2 210 d
Doeden Wolter Egberts, wed. Olde Schols Lant, 4 akkers 3 210 e
Harwig Otto Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 1 1/2 211 a
Schipper Berent Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 6 211 b
Schol wed. Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 1 1/2 211 c
Lubbers Jan Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 3 211 d
Roelofs Berent Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 4 211 e x
Schol wed. en voorkinderen doorgehaald 1 1/2 pond Berent Roelofs of Sijmes Lant, 4 akker 211 f
Hulshof Jan Lubbers 4 akker versplit 10 212 a x
Koers Harmen, kinderen van 4 akker versplit 6 212 b
Wolters Klaas Claes Braemhaers Lant, 3 akker 1 1/2 213 a x
Raphuis Berent Claes Braemhaers Lant, 3 akker 1 1/2 213 b
Feijer Lucas Claes Braemhaers Lant, 3 akker 3 213 c
Caate, ten Berent Claes Braemhaers Lant, 3 akker 6 213 d
Cremer Gerrit Berents 3 akker 12 214 a x
Cremer Gerrit Berents 1/4 akker woestenland 1 214 b
Smelt Jan Engberts 3 akker 12 215 a
Smelt Jan Engberts 1/2 akker woestenland 2 215 b
Caate, ten Egbert Vos Willems lant 3 akker versplit 4 216 a
Wolters Leenart Vos Willems lant 3 akker versplit 4 216 b
Gerrits Hindrik Vos Willems lant 3 akker versplit 4 216 c
Somer Gerrijt Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker samen 8 217 a
Hopster Jan Berens Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker samen 8 217 b
Tutertjen Klaas Berens Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker samen 8 217 c
Prinsen Garrijt Harms Jan Herms Cluppels of Haviks Lant, 2 1/2 akker 2 217 d
Somer Gerrit 1 1/2 akker vulgo Tilman 6 218 a
Somer Gerrit 1/2 akker woestenland 2 218 b
Evertman Jan 4 akker 16 219 a
Evertman Jan 1/2 akker woestenland 2 219 b
Evertman Jan 1/2 akker woestenland op naam van Geertje en Janna(dochters?) 2 219 c
Dodde Jan Berens Wester Vierendeel 3-apr 220 a
Gerrits Roeloff 1/2 akker Wester Vierendeel 2 220 b
Nijboer Jan Jansen bijna 1 1/2 akker Wester Vierendeel 1 1/2 220 c
Smit Egbert Roelofs 1/2 akker Wester Vierendeel 2 1/4 220 d
Toet Egbert Jansen Wester Vierendeel 3-apr 220 e
Dodden Coopman bijna 1/2 akker Wester Vierendeel 1 1/2 220 f
Cremer Garrijt Berens 1/2 akker Wester Vierendeel 2 220 g
Boer Henrick, wed. 1 akker Wester Vierendeel 4 220 h
Nijhesboer Wester Vierendeel 1 220 i
Dodden Coopman 1 koeweide Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 1 1/4 221 a
Smit Arent 4 koeweiden Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 4 1/2 221 b
Pleij Hendrik 1 koeweide Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 1 1/4 221 c
Pleij Egbert Jansen Jan Wolters Smits Lant, 2 akker 1 1/4 221 d
Gerritsen Hend: 2 akker alias Neppe 8 222 a
Gerritsen Hend: 1/4 akker woestenland alias Neppe 1 222 b
Coster Hend: Gerrits 2 akker 8 223 a
Coster Hend: Gerrits 1/4 akker woestenland 1 223 b
Waanders Harmen, wed. 2 akker 8 224 a
Waanders Harmen, wed. 1/4 akker woestenland 1 224 b
Schipper Derck Berens 2 akker woestenland 2 225 a
Roelofs Otto, wed. 2 225 b
armen den 1,5 akker 6 225 c
kerke de 1 akker 4 225 d

© 2010 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) upcmail.nl