Overzicht eigenaren van woningen in het Vriezenveen van 1876 en de gemiddelde huurwaarde per jaar van hun woningen op volgorde van west naar oost, per kadastrale sectie uitgewerkt.

Hier vind je een bijlage van eigenaren van woningen in het Vriezenveen van 1876 op volgorde van west naar oost, per kadastrale sectie uitgewerkt. Deze tabel hoort bij mijn scriptie , waar je meer uitleg vindt over hoe je deze tabel moet interpreteren. Ook is hier een kaart te vinden waarop de woningeigenaren op een plattegrond van Vriezenveen zijn te lokaliseren. Daarnaast is in mijn scriptie van elke belastingklasse een voorbeeldfoto te vinden, zodat je daadwerkelijk een idee kunt krijgen in wat voor soort woning de mensen woonden.

LET OP:1. de eigenaar is niet in alle gevallen de bewoner!
LET OP:2. de nummers zijn door mij zelf aan de huizen toegekend per sectie, de oorspronkelijke nummerings gegevens (sectienummer en artikelnummer) van het kadaster zijn hier te vinden !
LET OP 3: de belastingklassen zijn door mij zelf samengesteld. Het originele kadaster van 1876 kent veel meer belastingklassen!
PAS OP 4: publieke en kerkelijke gebouwen waren vrijgesteld van belasting. Daarom staan ze onder aan de lijst!

Ik wil deze tabel anders zien:
- gerangschikt naar de hoogte van de gemiddelde huurwaarde
- op volgorde van de woning van west naar oost per sectie uitgewerkt
- met toevoeging van de oorspronkelijke kadastrale gegevens
- ik wil de tabel van 1832 zien.

NB Sectie A (noordzijde) en E (zuidzijde) betreffen het Westeinde en sectie B (noordzijde) en D (zuidzijde) het Oosteinde. De woning met de hoogste gemiddelde huurwaarde valt in klasse 1, die met de laagste in klasse 9
Overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1876 op volgorde van hoogte huurwaarde.
Naam Sectie Nummer op kaart Beroep/plaats g.h.w. bel. klasse
Borgers, Johannes Gerhardus A 1 koopman 30 5
Winter, Derkdina x Harmsen, D.G. A 4 koopman 5 7
Winter, Derkdina x Harmsen, D.G. A 5 koopman 5 7
Jansen, Wicher Christiaan x Vinckers, Cathrina A 6 fabrikant 30 5
Jansen en Tilanus A 7 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 8 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 9 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 10 fabrikant 70 4
Jansen en Tilanus A 11 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 12 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 13 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 14 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 15 fabrikant 20 6
Jansen en Tilanus A 16 fabrikant 20 6
Jansen en Tilanus A 17 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus A 18 fabrikant 20 6
Jansen en Tilanus A 19 fabrikant 25 6
Jansen en Tilanus(stoomweverij) A 20 fabrikant 650 1
Jansen, Hermannus Johannes A 21 landb. en koperslager 70 4
Jansen, Roelof A 22 landb. en kastelein 80 3
Engberts, wed. Johannes geb. Spijker, Johanna A 23 landb. 40 5
Jansen, wed. Gerhardus geb. Goosselink, Dina A 24 landb. 60 4
Jonker, Johanna wed. Hekhuis, Johannes A 25 40 5
Kobus, Jan A 26 landb. 20 6
Gerritsen, Egbert A 27 landb. 20 6
Tijhof, Mannes A 28 landb. 50 4
Wichers, Gerhardus A 29 timmerman 60 4
Stegeman, Clasina wed. Nijboer, Klaas A 30 landb. 40 5
Companjen, Jan x Brake, Gerhardina Aleida ter A 31 grondeig. 225 2
Brake, Gerhardus Bernardus ter A 32 winkelier 225 2
Kolthof, Gerhardus Johan A 34 landb. 40 5
Eupe, Johannes Frederikus Jansen x Nieman, Grietje A 35 landb. 40 5
Zomer, Gerrit geb. Eupe, Gerritdina Jansen A 36 landb. en timmerman 40 5
Bom, Gerrit (nu x)1/2 Kobus, Gerritdina Johanna x Schoenmaker, Klaas Johannes Waanders A 37 40 5
Grobben, Johanna(wed. Kobus, Egbert)1/2 A 37 landb. 40 5
Pot, Mina Jesina c.s.wed, Scherphof, Egbert A 38 landb. 40 5
Schelfhorst, Gerhardus A 39 landb. 50 4
Harmsen, Derk Gerhardus A 40 15 6
Veneman, Jan A 41 fabrieksarbeider 20 6
Gerrits, Hendrik A 42 landb. 20 6
Harmsen, Derk Gerhardus A 43 25 6
Harmsen, Derk Gerhardus A 44 25 6
Knol, Johanna c.s.wed. Kolthof, Hendrik A 45 landb. 40 5
Veneman, Hermannusz., Johannes A 46 landb. 40 5
Spijker, Egbertus Bernardus c.s.wed. Hendrik Wicher A 47 timmerman 30 5
Spijker, Egbertus Bernardus c.s.wed. Hendrik Wicher A 48 timmerman 40 5
Schipper Jzn., Jan c.s. A 49 landb. 15 6
Schipper, Aleida wed. Engberts, Zwier A 50 20 6
Winkel Jansz., Barend A 51 landb. 20 6
Volkers, Jan A 52 landb. 30 5
Dekker, Jan c.s. A 53 landb. 40 5
Nijland, Roelof x Pot, Janna A 54 landb. 30 5
Bokdam, Jan c.s. A 55 landb. 80 3
Twilhaar, Hendrikus A 56 landb. 70 4
Stegeman, Gerrit c.s. A 57 landb. 40 5
Nijman, Aaltje x Nijkamp, Jan A 58 landb. 25 6
Knol, Johannes x Miena Eshuis 1/2; Knol, Berendina 1/2 minderjarig A 59 landb. 25 6
Lange, Jan de A 60 25 6
Lange, Roelof Johannes de 1/2 A 61 25 6
Jansen,Gezina x Nijkamp, J.H. A 62 landb. 25 6
Bramer, Hendrik A 63 landb. 25 6
Bramer, Hendrika wed. Winkel, Jan A 64 landb. 25 6
Scholten, Fina x Abbink, Jan A 65 landb. 40 5
Bramer, Bernardus A 66 landb. 40 5
Brosschot, Johanna x Kroeze, Gradus A 67 landb. 40 5
Nijkamp, Jannes c.s. A 68 landb. 15 6
Nijkamp, Jannes c.s. A 69 landb. 15 6
Schipdam, Gerrit c.s. A 70 landb. 10 7
Smelt, Jasper A 71 landb. 20 6
Vetker, Johannes A 72 landb. 50 4
Wichers, wed. Egbert A 73 landb. 30 5
Koops, Wicher A 74 metselaar 30 5
Dasselaar, Adolf A 75 landb. 25 6
Goosselink, Erven Johannes x Welle, Hendrika van der A 76 landb. 40 5
Pape, Johannes c.s. A 77 landb. 30 5
Pley, Aaltje A 78 25 6
Coes, Gerhardusz., Hermannes Frederik,wed.Rika Meyer A 79 landb. 30 5
Bom, wed. Lucas c.s. A 80 landb. 25 6
Bramer, Gz., Jan A 81 landb. 40 5
Hendriks, Gerrit c.s. A 82 landb. 70 4
Winter, wed. Gerhardus geb. Teunis, Truida Johanna A 83 koopman 30 5
Laar, Arend Jan van het 1/2,Aalderink, Gezina Hendrika wed. van Rooseboom, Jan 1/2 A 85 landb. 50 4
Rohof, Albertus c.s. A 86 20 6
Rohof, Johannes A 87 landb. 60 4
Kuiper (of Kampkuiper), Johannes A 88 landb. 40 5
Winter, Derkdina vrouw van Harmsen, D.G. A 89 koopman 120 3
Tijhof, Gerrit A 90 landb. 50 4
Winter, Barend A 91 koopman 200 2
Kippers, Derk c.s. A 93 landb. 30 5
Companjen, Gerrit c.s. A 94 landb. 80 3
Jansen, Engbertus A 95 landb. 60 4
Schelfhorst, wed. Hermannus A 96 landb. 25 6
Companje, Gradus A 97 landb. 25 6
Companje, Jannes A 98 landb. 25 6
Pley, Bartus c.s. A 99 landb. 25 6
Bosboom, Hendrik A 100 landb. 20 6
Schapink, Hendrika vrouw van Engberts, Gerrit A 101 30 5
Wildvank, Jan A 102 landb. 30 5
Telman, Johanna c.s.wed. Peddemors, Hendrikus A 103 landb. 40 5
Engberts, Leena Berendina A 104 20 6
Scherphof jz., Jan c.s. A 105 landb. 90 3
Bauer, Margaretha Dirks wed. Kroone Gerrit A 106 landb. 40 5
Kamphuis, Clasina c.s. wed. Stevens, Gerrit A 107 30 5
Telman, Gerrit Jan A 108 landb. 60 4
Engberts, Hoelof c.s. A 109 landb. 40 5
Hendriks, Gesiena A 110 landb. 80 3
Boom, Gerrit Otto A 111 plattelandsgeneesheer en vroedmeester 20 6
Busscher, Jan c.s. A 112 landb. 5 7
Busscher, Jan A 113 landb. 5 7
Gerritsen, Hermannus 1/2, Hondebrink, Jannes 1/2 A 114 landb. 20 6
Welharms, Hendrikjen c.s. A 115 landb. 20 6
Geerlink Lzn., Gerrit A 116 schoenmaker 25 6
Tromp, Johannes A 117 landb. 30 5
Nijkamp, Berend A 118 landb. 50 4
Doornbosch, Geertjen c.s. A 119 15 6
Eshuis, Bernardus A 120 landb. 15 6
Buterman, Johanna weduwe van Bosboom, Jan Hendrik A 121 15 6
Pape, Hendrik Johan c.s. A 122 landb. 15 6
Pape, Gerritdina A 123 20 6
Winkel, Gerhardus Hendrik A 124 kleermaker 20 6
Meyer, Gradus c.s. A 125 landb. 80 3
Kelder, Albertus A 126 landb. 60 4
Smit, Jan Jansen A 127 grofsmit 70 4
Bom, Johannes 1/2, Bom, Jan 1/2, A 128 landb. 120 3
Koppelmaat, Mannes c.s. A 129 houtdraayer 50 4
Hopster, Albertus A 130 landb. 30 5
Haarhuis, Hendrikus A 131 landb. 15 6
Boo, Johanna A 132 landb. 15 6
Brink, Johannes c.s. A 133 landb. 90 3
Waanders, Jannes c.s. A 134 landb. 80 3
Hillen, Bernardina c.s.minderjarig te Delden A 135 40 5
Jokhorst, wed. Lammert Jan geb. Kotterink, Dina A 136 landb.Tongeren 30 5
Schoenmaker, Leonard Bernard A 137 winkelier en landb. 70 4
Veen. Aaltjen van der c.s.wed. Folbert, Hendricus A 138 60 4
Wessels, Gerrit c.s. A 139 vrachtrijder 70 4
Doornbos, Jan Jacob (x Broertjen, Jennigjen) A 140 landb. 70 4
Stegenan, Hendricus A 141 landb. 40 5
Eshuis, Jan Hendrik c.s. A 142 boerenknegt 15 6
Winkel, Sina c.s.gehuwd met Leonard Schoenmaker A 143 landb. 40 5
Gerritsen, Hermannus c.s. A 144 landb. 30 5
Pouwels, Magdalena c.s.wed. Meulenbeld, Zwerus A 145 30 5
Kolthof, Johannes Hermannus c.s. A 146 landb. 25 6
Jonge, Hendrika Johanna de c.s. A 147 landb. 90 3
Engberts, Leena Berendina A 148 120 3
Schipper Jansz., Herman A 149 landb. 30 5
Roelofs, Wicher A 150 landb. 70 4
Schipper Dzn., Gerhardus c.s. A 151 landb. 60 4
Masselink, Alberdina c.s.wed. van Winkel, Jan A 152 20 6
Bramer, Hendrik A 153 landb. 70 4
Greiving, Bernard Anton schoenmaker A 154 30 5
Frederiks Gzn., Frederik A 155 landb. 25 6
Hospers, wed. Gerhard c.s.geb. Derks, Trijntje A 156 landb. 40 5
Steunebrink, Johannes c.s. A 157 vrachtrijder 15 6
Steunebrink, Johannes c.s. A 158 vrachtrijder 20 6
Meiler, Salomon c.s. A 159 koopman 50 4
Steunebrink, Johannes c.s. A 160 winkelier 40 5
Evers, Gezina c.s.wed. van Bernard Hof A 161 20 6
Pley, Barend c.s. A 162 kleermaker 30 5
Kobus, Cornelis Johannes A 163 landb. 40 5
Bom, Jan A 164 landb. 40 5
Vries, Hendrik de c.s. A 165 landb. 90 3
Vries, Hendrik de c.s. (smedery) A 166 landb. 10 7
Harmsen, Hermina Derkdina c.s. wed. Tuttertjen, Johannes A 167 229 2
Kruys, Bernardus A 168 landb. 275 2
Spijker, Johannes c.s. A 169 landb. 25 6
Tijhof, Jan A 170 koopman 80 3
Tijhof, Jan A 171 koopman 300 1
Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher A 171a koopman 250 2
Harmsen, Hendrika Johanna x Winkel, Wicher A 172 koopman 60 4
Eshuis, Hermannus c.s. A 173 landb. 30 5
Keyzer, Aleida minderjarig (later x Albers, Johannes) A 174 10 7
Kleyssen, Adam c.s. A 175 landb. 10 7
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 176 15 6
Vries, Roelof de, erfpachter A 176 landb. 15 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 177 30 5
Koertsen, Jan, erfpachter A 177 landb. 30 5
Tromp, Folina Catharina, wed. Wilde, G. de A 178 30 5
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Prinsen, Gerrit, erfpachter A 179 20 6
Prinsen, Gerrit, erfpachter A 179 schilder 20 6
Prinsen, Gerrit, erfpachter A 179 schilder 20 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 180 20 6
Ger. Gem. V.veen.(gemeentehuis) A 181 onbel.
Ger. Gem. V.veen.(school) A 182 onbel.
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 183 30 5
Hofstede, Everdina, erfpachter wed. Jansen Hzn., Gerhardus A 183 landb. 30 5
Ger. Gem. V.veen A 184 15 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar A 185 15 6
Smelt, Hermannus, regt van gebruik en bewoning A 185 landb. 15 6
Engberts, Egbert 1/2 A 186 koopman 350 1
Engberts, Gerhard Johannes 1/2, A 186 koopman 350 1
Kerkdijk, Hermannus A 187 landb. 15 6
Smelt, Johannes Gerhardus c.s. A 188 landb. 70 4
Jonkman, Egbert A 189 landb. 70 4
Hekhuis, Jan c.s. A 190 landb. 10 7
Hekhuis, Johanna Alberdina x Fikkert, Gerhardus Johannes A 191 landb. 15 6
Derks, Gerhardus A 192 wever 60 4
Coes, Otto A 193 landb. 40 5
Albers, Jannes c.s. A 194 landb. 25 6
Teussink, Jan A 195 landb. 60 4
Boom, Hermannus A 196 landb. 60 4
Jansen, Hermannus Johannes A 197 landb. en koperslager 70 4
Knol, Albert c.s. A 198 landb. 40 5
Wichers, Bertus A 199 landb. 40 5
Schmitz.Johan Heinrich A 200 smit 40 5
Rengeling, Gerrit c.s.(smederij) A 201 landb. 5 7
Gemeente V.veen (brandspuithuisje) A 202 onbel.
Maatschappij Overijsselse Kanalisatie E 1 60 4
Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen (koorn watermolen) E 2 70 4
Gezamelijke Eigenaren der Koren Watermolen E 3 30 5
Vetker, Johannes E 4 landb. 60 4
Bouwman, Gerhard Willem c.s.(korenmolen) E 5 molenaar 120 3
Pley, Bartus x Smelt, Gesiene E 5a landb. 30 5
Ruhof, Hendrikus x Rohof, Suzanna E 6 landb. 40 5
Wichers, Hendrikus E 7 landb. en ymker 30 5
Nijeboer, Dina 1/2, Nijeboer, Kornelis 1/2 E 8 25 6
Winkel Hz., Berend E 9 landb. 50 4
Gerrits, Hendrik E 10 landb. 20 6
Pley, Johanna x Twilhaar, Gerrit Hendrik E 11 30 5
Schoenmaker, Wicherdina wed. Zomer, Hermannus E 12 landb. 50 4
Sabels, Pieter Frans E 13 arbeider 15 6
Bom, Johannes E 14 schipper 70 4
Kobus, wed. Hermannus c.s.geb. Smelt, Jennigje E 15 boerenknegt 30 5
Holshorst, Gerrit Jan c.s. E 16 landb. 30 5
Bastiaans, Hendrik Gerard van Otterbeeke E 17 koopman, Deventer 40 5
Spijker, Egbertus Bernardus C.S. E 18 timmerman 5 7
Harmsen, Hermina Derkdina wed. Tuttertien, Johannes E 19 50 4
Winkel, Wicher E 20 grondeig. 100 3
Schipper Albertusz., Willem E 21 landb. 15 6
Wolthuis, Johanna E 22 25 6
Bakker, Klaas E 23 veldwagter 50 4
Salomonsen, Ansel E 24 koopman 25 6
Koster, Jan E 25 landb. 30 5
Ger. Diaconie V.veen E 26 30 5
Coes, Bernardus Frederikus E 27 landb. 20 6
Kolthof, Berendina E 28 20 6
Schoenmaker, Johannes E 29 landb. 25 6
Coes, Bernardus Frederikus E 30 landb. 25 6
Nijland, Arend Jan c.s. E 31 landb. 40 5
Kelder, Johannes E 32 koopman 160 2
Bramer, Frederikus x Oever, Johanna Gezina ten E 33 koopman 50 4
Keyzer, Mannes E 34 landb. 10 7
Oever, Johannes Matthias ten E 35 landb. 60 4
Oudendijk, Gerrit Berends E 36 landb. 25 6
Smelt, Johannes E 37 landb. en bakker 50 4
Meyer, Hendrik c.s. E 38 landb. 90 3
Schoenmaker, wed. Gerhardina E 39 landb. 50 4
Smit, Jan Jansen E 40 grofsmit 10 7
Evers, wed. Lambertus E 41 koopman 140 2
Bolte, Albertus Hendrikus E 42 arbeider 30 5
Hulshoff, Martinus E 43 koopman,Stad Almelo 275 2
Brink, Johannes c.s. E 44 landb. 40 5
Persoon, Erven Gerhardus c.s. E 45 landb. 15 6
Gerritsen, Johannes 1/2 E 46 landb. 15 6
Knol Gz., Johannes C.S. 1/2 E 46 wever 15 6
Meyer, wed. Gezina E 47 15 6
Smelt, Jan c.s. E 48 landb. 50 4
Hopster, Johannes E 49 landb. 15 6
Nijkamp, Berend E 50 landb. 40 5
Evers, Zwerus Hendrik E 51 timmerman 30 5
Jansen, Johan Herman x Waanders, Jennigje E 52 koopman 275 2
Tijhoff,Jansen, Jan E 53 landb. 70 4
Schaap, wed. Hars geb. Meyler, Serafina E 54 koopman 70 4
Buterman, Otto E 55 landb. 20 6
Evers, wed. Hendrikus Johannes geb. Holland, Gerhardina E 56 schilder 80 3
Arendshorst, Barend E 57 bakker 40 5
Haas, Johannes de x Liefman Muller, Gezina E 58 koopman 120 3
Jonker, Jannes c.s. E 59 225 2
Mulder, wed. Hendrik geb. Tromp, Gerritdina E 60 timmerman 30 5
Jansen, wed. Herman geb. Tijhoff, Margaretha E 61 metselaar 50 4
Artel, Mattheus, regt van opstal E 62 ? 30 5
Ger. Gem. V.veen, eigenaar E 62 30 5
Blaauw, Roelof Johannes de E 62a dagloner 40 5
Ger. Gem. V.veen (pastorie) (predikant E.B.) E 63 onbel.
Aalderink, Hendrik, erfpachter. E 64 landb. 20 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Aalderink, Hendrik, erfpachter. E 64 20 6
Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal E 65 landb. 20 6
Ger. Gem. V.veen, eigenaar Evers Hendriksz., Adam, regt van opstal E 65 20 6
Ger. Gem. V.veen E 66 30 5
Fokke Jannesz., Jan E 67 landb. 30 5
Teunis, wed. Gerrit geb. Bramer, Gesina Kristina E 68 landb. 50 4
Ger. Gem. V.veen (kerk) E 69 onbel.
Ger. Gem. V.veen E 70 onbel.
Ger. Gem. V.veen E 71 onbel.
Jansen, Wicher E 72 koopman en grondeig. 275 2
Jansen, Wicher E 73 30 5
Hulshoff, Gerhardus E 74 landb. 180 2
Mulder, Albertus c.s. E 75 metselaar 40 5
Arendshorst, Herm Hendrik E 76 bakker 70 4
Straten, Peter van E 77 metselaar 40 5
Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje E 78 koopman 25 6
Engberts, wed. Berend Hendrik geb. Bakker, Trijntje E 79 koopman 140 2
Lange, Geziena Johanna de vrouw van Smelt, Dirk B 1 landb. 200 2
Holland, Hendrik B 2 landb. 225 2
Holland, Gerrit B 3 landb. 140 2
Hoff, Hermannus c.s. B 4 landb. 60 4
Heuver, Euphemia B 5 landb. 40 5
Rot, Jan van 't c.s. B 6 landb. 40 5
Leunk, Johannes Albertus B 7 veearts 40 5
Roomsche Gemeente V.veen (pastorie) B 8 (pastoor E.B.) onbel.
Roomsche Gemeente V.veen (kerk) B 9 onbel.
Roomsche Gemeente V.veen (huis) B 10 onbel.
Ramerman, Hendricus c.s. (x Jansen, Egberdina) B 11 landb. 30 5
Pot, Jasper B 12 landb. 70 4
Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever B 13 koopman 80 3
Bramer, Frederikus x Johanna Gezina ten Oever B 14 koopman 40 5
Rademaker, Hendrikus Antonius B 15 koopman en winkelier 70 4
Smelt, Hendrik x Engberts, Hendrika Johanna B 16 grondeigenaar 40 5
Smelt, Hendrik x Engberts, Hendrika Johanna B 17 grondeigenaar 30 5
Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer B 18 70 4
Stenvers, Bernardus B 19 Wierden 20 6
Vos, Jan Frederik c.s. B 20 Ambt Almelo 100 3
Hendriks, Derk B 20a landb., Wierden 20 6
Bramer, Gerhardus B 21 koopman 80 3
Bramer, Gerhardus c.s. B 22 landb. 80 3
Smelt Egbzn., Hendrik B 23 landb. 100 3
Kerkdijk, Derk c.s. B 24 landb. 20 6
Smit, Hendrik B 25 landb. 20 6
Oudendijk, Berend B 26 kleermaker 25 6
Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter B 28 metzelaar 40 5
Beune, Johanna Maria vrouw van Halle, Jan ter B 28a metzelaar 40 5
Winkel, Jan Hendrik B 29 landb. 40 5
Cate, Egbert ten x Smit, Clasina Julia B 30 landb. 60 4
Schipper, wed. Albertus geboren Schipper, Maria B 31 landb. 5 7
Weiteman, Gradus B 32 landb. 10 7
Companjen, Wicher x Kruys, Aaltjen B 33 koopman 250 2
Smelt, Hennerika Serafina B 34 160 2
Lange, Roelof Johannes de B 35 koopman en grondeigenaar 200 2
Lange, Roelof Johannes de B 36 koopman en grondeigenaar 50 4
Drost, Gerhardus c.s.x Johanna Teunis B 37 landb. 70 4
Hoff, Hermannus B 38 grondeigenaar 70 4
Tijhof, Frederikus B 39 landb. 160 2
Boerman, Hendrikus Johannes C.S. B 40 landb. 60 4
Joostink, Egbertus, Gerhardus c.s. B 41 landb. 120 3
Rohof, Erven Berend B 42 landb. 40 5
Mennink, Euphemia c.s.vrouw van Menderink, Gerhardus B 43 landb. 60 4
Koster, Hendrikus c.s. B 44 landb. 70 4
Hoff, Hermannus c.s. B 45 landb. 60 4
Jansen, Jan B 46 landb. 25 6
Jansen, Johannes B 47 landb. 25 6
Leemans, Hendrik B 48 molenaar 70 4
Berkhof, Hendrik(x Berkhof, Clasina) B 49 landb. 60 4
Albers, Frederik x Companje, Jezina B 50 landb. 50 4
Spijker, Jan B 51 landb. 50 4
Jansen, Egbertus B 52 landb. 15 6
Prinsen, Hendrik c.s. B 53 landb. 20 6
Abbink, Johannes B 54 landb. 30 5
Teunis, Erven Engbert c.s. B 55 landb. 30 5
Peereboom, Albertus B 56 smid 30 5
Smit, Frederikus c.s. B 57 grofsmit 30 5
Peereboom, Johanna wed. van G. v/d Sluis B 58 landb. 25 6
Peereboom, Melina vrouw van G. Keus B 59 25 6
Astel, wed. Gerrit geb. Coes, Aa1tje B 60 timmerman 10 7
Brink, Berend x Bramer, Gezina Cornelia B 61 landb. 70 4
Loo, Toone ter B 62 landb. 15 6
Coes, Gerrit x Ekkel, Bernarda B 63 kleermaker 10 7
Peereboom, Jan c.s. B 64 winkelier 30 5
Peereboom,Albertsz., Bartus x Blömers, Wilhelmina B 65 winkelier 30 5
Peereboom, Jan c.s. (smedery) B 65a winkelier 5 7
Roelofsen, wed. Berend Alberts geb. Bramer, Hendrika B 66 landb. 70 4
Jonkman, Gezina Johanna wed. Frederik Bramer B 67 90 3
Witte, Jan de, Jansz. c.s. B 68 landb. 20 6
Schipper, Derk x Jeziene Roelofsen B 69 landb. 60 4
Engels, Gerhard Herman B 70 koopman, St. Petersburg Rusland 80 3
Engels, Gerhard Herman B 71 koopman, St. Petersburg Rusland 500 1
Brink, Hendrik c.s. B 72 landb. 90 3
Abbink, Johannes B 73 landb. 50 4
Jonkman, Frederikus Derk B 74 landb. 20 6
Engberts, Engbertus Mannus B 75 landb. 100 3
Abbink, Gerhardus Hendrikus c.s. B 76 landb. 40 5
Oudendijk, Gerrit. B 77 landb. 40 5
Koster, Jesina Gerritdina B 78 landb. 60 4
Koster, Hermannus B 79 landb. 60 4
Abbink Gerhardz., Albertus B 79a landb. 30 5
Mulder, Johannes B 80 metselaar 25 6
Hekhuis, Berendina wed. van Schoenmaker, Bernard B 81 landb. 100 3
Abbink, Albertus B 82 landb. 100 3
Hoff Roelofzoon, Barend c.s. B 83 wever en landb. 70 4
Aman, Jan Johan x Fikkert, Jennigje B 84 landb. 70 4
Dekker, Frederik c.s. B 85 landb. 60 4
Fikkert, Johannes c.s. B 86 landb. 30 5
Eshuis, Johannes B 87 landb. 70 4
Eshuis, Johannes B 88 landb. 70 4
Meyer, Maria Louisa 1/2, Meyer, Alberdina 1/2 B 88a 30 5
Noltus, Johanna c.s. wed. van Toerse, Jan B 89 klompemaker 40 5
Hoff, Jan Roelofszoon B 90 landb. 100 3
Holland, Jan Hendrikus wed. Hermina Boeschen B 91 landb. 120 3
Folbert Jansz., Albertus B 92 landb. 60 4
Teussink, Hendrika Lena vrouw van Dekker, Jan B 93 50 4
Teussinik Bzn., Gerrit B 94 landb. 30 5
Schipper, Berendina Klazina B 95 landb. 25 6
Nijen Twilhaar, Jan Hendrik B 96 landb. 10 7
Hopster, Lijkel x Spijker, Wolterdina Siena B 97 timmerman 10 7
Hoff Bzn., Cornelis B 98 landb. 30 5
Nijen Twilhaar, Hendrika wed. van Alberts, Gerrit B 98a 25 6
Hoff, Hendrik B 99 landb. 50 4
Boesschen, Hendrik 1/2 B 100 landb. 80 3
Koerssen, Hendrikus c.s.1/2 B 100 landb. 80 3
Eshuis, Janna wed. Klaas Tuttertjen B 101 landb. 40 5
Fokke, Berend B 102 landb. 25 6
Dekker, Lambertus c.s. B 103 landb. 50 4
Smit Johanneszoon, Jan B 103a landb. 15 6
Wolterink, Gezina c.s. vrouw van Roelofs, Klaas B 104 20 6
Post Gzn., Gerrit B 105 landb. 25 6
Jonker, Johannes B 106 landb. 25 6
Jonker, Jesina B 107 landb. 25 6
Kobus, Magdalena Berendina wed. Dekker, Jan B 108 landb. 20 6
Fokke, Jzn. Harm B 109 landb. 25 6
Albers, Jans B 110 landb. 30 5
Gereformeerde Diaconie V.veen B 111 25 6
Smelt, Harmen c.s. B 112 landb. 50 4
Fik, Frederik B 113 landb. 50 4
Berkhof, Johanna Berendina d.v. Barend Berkhof en Klazyna Reuten B 114 20 6
Berkhof, Hendrik medeeig. Berkhof, Johannes B 115 landb. 50 4
Dekker, Johanna Hendrika B 116 30 5
Nijkamp Heinzoon, Jan B 117 landb. 25 6
Kobes, Frederik c.s. B 118 landb. 60 4
Bramer, Albertus c.s.1/2, B 119 landb. 50 4
Bramer, Franciscus 1/2 B 119 landb. 50 4
Poortman, Gerrit B 120 landb. 50 4
Aman, Albertus Bernardus c.s. B 121 landb. 70 4
Hoff, Gerhardus c.s. B 122 landb. 70 4
Hoff, Gerhardus c.s. (bakkerij) B 123 landb. 10 7
Aman, Cornelis c.s.1/2 B 124 landb. 60 4
Aman, wed. Johannes, geb. Teunis, Egberdina Aleida 1/2 B 124 landb. 60 4
Hof, Janna wed. Aman, Frederik, thans vrouw van Landhuis, Johannes B 125 landb. 60 4
Aman, Hendrik B 126 landb. 30 5
Fayer, Hendrik Jaspers B 127 landb. 90 3
Brink, wed. Wicher geb. Koster, Frederika B 128 landb. 80 3
Dekker, Gerrit B 129 landb. 40 5
Smelt, wed. Johan geb. Teunis, Helena B 130 landb. 50 4
Berkhof, Lambertus x Teunis, Wicherdina B 131 landb. 100 3
Boesschen, Derk B 132 landb. en turfschipper 30 5
Webbink, wed. Jan (Jan Hendriksz.) geb. Alberts, Jenneken B 133 landb. 70 4
Dekker Gzn., Johannes B 134 landb. 30 5
Webbink, Jan Hendrik B 135 landb. 50 4
Meyer, wed. Gezina B 136 15 6
Boesschen Hospers, Mannus B 137 landb. 60 4
Vugteveen, Aaltjen B 138 30 5
Webbink, Hendrikus B 138a landb. 25 6
Berkhoff, Johanna Alberdina c.s.minderjarige B 139 40 5
Albers, Egbert B 140 landb. 20 6
Hospers, Frederik B 141 landb. 25 6
Letteboer Hzn., Gerrit B 142 landb. 25 6
Fayer, Jan c.s. B 143 landb. 70 4
Aman, Cornelis Lambertus wed. Aman, Johanna Jesina B 144 landb. 40 5
Post Ezn., Gerrit B 145 landb. 30 5
Post, Frederik B 146 landb. 30 5
Jonker, Jan c.s. B 147 herbergier 100 3
Holland, Engbertus x Eyck, Janna van D 1 landb. 90 3
Lange, Geziena Johanna de vrouw van Smelt, Dirk D 1 landb. 200 2
Niphuis, Derk D 2 landb. 40 5
Lange, Roelof Johannes de c.s. D 3 160 2
Tijhof, Gerritdina c.s. wed. F.J. Berkhof D 4 25 6
Leunk, Johannes D 5 landb. 25 6
Rohof, Maria c.s. D 6 60 4
Keyzer, Jan c.s. D 7 landb. 40 5
Tutertien, Gesina x Brink, F. D 8 landb. 50 4
Harmsen, Gerhardus Derk c.s. D 9 koopman 425 1
Engberts, Hendrika Johanna wed. Smelt, Hendrik D 10 25 6
Smelt, Hendrik D 11 koopman 475 1
Oudendijk, Berend c.s. D 12 kleermaker 25 6
Oudendijk Hz., Hendrik c.s. D 13 landb. 25 6
Smit, Jezina c.s.wed. Keizer, Derk D 14 landb. 50 4
Kruys Gerhz., Claas D 15 koopman 275 2
Waanders, Jasper D 16 landb. en grondeig. 70 4
Jansen, Johannes D 17 schilder 60 4
Pot, Jan D 18 landb. als één aangeslagen met nr. 19
Pot, Jan D 19 landb. 60 4
Lubke, Ernst Christiaan Jacob c.s. D 20 schilder 140 2
Jansen, wed. Hendrikus, geb. Grobben, Hendrika D 21 landb. 40 5
Hospers, Leonard Bernard c.s. D 22 koopman 120 3
Boom, Gerhard x Kobus, Gezina D 23 schilder 30 5
Tromp, Gerrit x Jansen, Johanna D 24 kleermaker 30 5
Bramer, Hendrik D 25 landb. 25 6
Meyer, Berendika D 26 30 5
Teunis, Erven Egbert D 27 landb. 120 3
Jansen, Albertus D 28 bakker 15 6
Jansen, Albertus D 29 bakker 10 7
Reijnders, Bernardus D 30 wever 10 7
Jansen Hendriksz., Jan Hendrik D 31 landb. 20 6
Jansen Hendriksz., Jan Hendrik D 32 landb. 20 6
Bramer, Frederikus x Oever, Johanna Gezina ten D 33 koopman 100 3
Roelofsen, wed. Berend Alberts geb. Bramer, Hendrika D 34 landb. 30 5
Berends, Gerritdina x Meyer, Frederik D 35 landb. 50 4
Smelt, Gerhardus c.s. D 36 landb. 30 5
Nijkamp, Gerrit D 37 landb. 25 6
Nijkamp, Gerrit D 38 landb. 10 7
Brink, Bernardus c.s. x Wessels, Helena. D 39 landb. 30 5
Brink, Bernardus c.s.x Wessels, Helena D 40 landb. 30 5
Jonker Frederikszn., Johannes c.s. D 41 landb. 80 3
Boom, Gerrit Otto D 42 plattelandsgeneesheer en vroedmeester 60 4
Kleefman, Gradus D 43 landb. 10 7
Derks, Johanna wed. Makkinga, Albert Jan D 44 40 5
Broertjen, Jan D 45 landb. 40 5
Fikkert, Johannes Gerhardus c.s. D 46 landb. 50 4
Jonker Frederikzoon, Jasper D 47 landb. 40 5
Teussink, Hendrika Lena x Dekker, Jan D 48 25 6
Hospers, Johannes x Abbink, Gerritdina D 49 landb. 40 5
Abbink, Jan D 51 landb. 60 4
Koning, Gerhardus of Gradus D 52 landb. 20 6
Schipper, Berendina Klazina D 53 landb. 30 5
Grobben, Hanna x Abbink, Hendrik Jan D 54 30 5
Bolt, Jan Hendrik D 55 landb. en turfschipper 20 6
Hospers, Engbert D 56 landb. 40 5
Aman, Gerhardus D 57 koopman 160 2
Smelt, wed. Johan geb. Teunis, Helena D 58 landb. 60 4
Smelt, Johannes c.s. D 59 landb. 70 4
Haverkate, Jan Hendrik D 60 landb. 50 4
Dekker, Johannes D 61 landb. en turfschipper 25 6
Smelt, Hendrika Gesina wed. Post, Albert D 62 40 5
Smelt, Jan Johannesz. x Smelt, Lena Johanna D 63 landb. 60 4
Teunis, Jan D 64 landb. 120 3
Nijkamp Heinzoon, Jan D 65 landb. 70 4
Vogteveen, wed. Jan D 66 landb. 15 6
Bramer, Gerhardus Lambertus x Letteboer, Hermina D 67 landb. 10 7
Bramer, Gerhardus Albertus D 68 landb. 10 7
Fokke Jannesz., Jan D 69 landb. 10 7
Hessink, Anna Geertruid c.s. wed. Kenkhuis, Hendrikus D 70 landb. 10 7
Nijboer, Jacob c.s. D 71 landb. 15 6
Smelt, Johannes Albertus D 72 landb. 60 4
Fik, Hermina D 73 landb. 50 4
Dekker, Bernardus x Smelt, Alberdina Johanna D 74 landb. 40 5
Kobus, Barend Gerritszoon c.s. D 75 landb. 40 5
Aman, Gerhardus D 76 koopman 60 4
Bramer, Albertus c.s.1/2 D 78 landb. 20 6
Bramer, Franciscus 1/2 D 78 landb. 20 6
Engbrink, Jan D 79 wieldraayer en stoelenmaker 40 5
Nijkamp, Hein D 80 30 5
Beulen (Reuten? E.B.), Herman c.s. D 81 timmerman 15 6
Harbers, Jan D 82 landb. 70 4
Aman, Johanna x Dekker Janszoon, Hendrikus D 83 landb. 40 5
Hoff Berendsz., Gerrit D 84 bakker 100 3
Bramer, Johannes Gerhardus 1/2, Bramer Johannes Gerharduszn., wed. Gerrit, geb. Berkhof, Bernarda 1/2 C.S. D 85 landb. 80 3
Jonker Frederikz., Lambertus D 86 landb. 40 5
Jonker, Berend D 87 landb. 70 4
Jonker, wed. Johan geb. Schipper, Johanna D 88 landb. 40 5
Aman, Gerhardus Johannes D 89 landb. 30 5
Boesschen, Hermannus D 90 landb. 25 6
Jonker, Frederik Johannes D 90a landb. 25 6
Smelt, Hendrikus D 91 landb. 50 4
Fayer, Hendrik Jaspers D 92 landb. 5 7
Lambers, Johannes c.s. D 93 landb. 20 6
Smit, Gerrit D 94 landb. 20 6
Boom, Gerrit Otto D 95 plattelandsgeneesheer een vroedmeester 160 2
Folbert, Jannes D 96 landb. 40 5
Jonker, wed. Roelof D 97 landb. 20 6
Weyers, Berend D 98 landb. 10 7
Aman, Benjamina wed. Teunis, Gradus Albertus D 99 landb. 70 4
Kobus Johannesz., Berend D 100 landb. 20 6
Berends, Johannes Hendrikus D 101 landb Weerselo 20 6
Abbink, Albertus c.s. D 102 smit 25 6
Abbink, Albertus c.s.(smederij) D 103 smit onbel. 7
Fayer, Johannes Jaspers D 104 landb. 70 4
Boesschen, Hendrikus D 105 landb. 60 4
Twilhaar, wed. Mannus geb. Tijhof, Kunnigjen D 106 landb. 40 5
Berkhof, Johanna D 107 landb. 40 5
Hopster Hendriksz., Gerhardus x Kobes, Berendina D 108 landb. 30 5
Hospers, Frederik D 109 landb. 30 5
Smoes, wed. Johannes c.s. geb. Berkhof, Frederica D 109a landb. 40 5
Berkhof Jans, Frederik Johannes D 110 landb. 70 4
Boesschen, Hermannus D 111 landb. 40 5
Aman, Clasina Janna D 112 80 3
Fayer, Jan c.s. D 113 landb. 60 4
Rechteren van Limpurg, Adolph Frederik .Ambt Almelo D 114 30 5
Bramer, Frederik c.s. D 115 landb. 20 6
Berkhof, Jan c.s., eigenaar D 116 landb. 40 5
Hospers Engbertsz., Frederik,regt van opstal D 116 landb. en turfschipper 40 5
Leushuis, Gerrit x Bos, Jezina Anna D 117 landb. 30 5
Engberts, Leena Beerendina D 118 25 6
Engberts, Leena Beerendina D 119 20 6
Voerhuis, Bernardus c.s. D 120 landb.,Bruine Haar onbel. 7
Aman, Hendrik Frederik D 121 landb. 15 6
Hoff Berendsz., Gerrit D 122 bakker 15 6
 
ga naar de index van mijn scriptie voor meer informatie betreffende dit overzicht,  
of ga naar het zelfde overzicht van woningeigenaren in Vriezenveen, maar dan van 1832.

© 2009 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl