Overzicht eigenaren van woningen in het Vriezenveen van 1832 en hun belastingklasse op volgorde van west naar oost, per kadastrale sectie uitgewerkt.

Hier vind je een bijlage van eigenaren van woningen in het Vriezenveen van 1832 op volgorde van west naar oost, per kadastrale sectie uitgewerkt. Deze tabel hoort bij mijn scriptie , waar je meer uitleg vindt over hoe je deze tabel moet interpreteren. Ook is hier een kaart te vinden waarop de woningeigenaren op een plattegrond van Vriezenveen zijn te lokaliseren. Daarnaast is in mijn scriptie van elke belastingklasse een voorbeeldfoto te vinden, zodat je daadwerkelijk een idee kunt krijgen in wat voor soort woning de mensen woonden.

LET OP:1. de eigenaar is niet in alle gevallen de bewoner!
LET OP:2. de nummers zijn door mij zelf aan de huizen toegekend per sectie, de oorspronkelijke nummerings gegevens (sectienummer en artikelnummer) van het kadaster zijn hier te vinden !

Ik wil deze tabel anders zien:
- gerangschikt naar belastingklasse
- op volgorde van de woning van west naar oost per sectie uitgewerkt
- met toevoeging van de oorspronkelijke kadastrale gegevens
- ik wil de tabel van 1876 zien.

NB Sectie A (noordzijde) en E (zuidzijde) betreffen het Westeinde en sectie B (noordzijde) en D (zuidzijde) het Oosteinde. De woning met de hoogste gemiddelde huurwaarde valt in klasse 1, die met de laagste in klasse 9
belastingklasse en gemiddelde huurwaarden per jaar in 1832
bel.kl. gemiddelde huurwaarde bel.kl. gemiddelde huurwaarde
1 =906 =15
2 =667 =12
3 =518 =9
4 =369 =6
5 =24
 
Overzicht van huiseigenaren in Vriezenveen volgens het kadaster van 1832.
Naam Sectie Nummer op kaart Beroep/plaats bel. klasse
Vriesenveen, Geref.Gemeente A 1 9
Roelofs, Otto A 2 tapper 4
Scholten, Jasper A 3 landb. 7
Masselink, wed. Berend A 4 landb. 6
Masselink, wed. Berend A 5 landb. 9
Hekhuis, Gerrit A 6 landb. 6
Pley, Jan A 7 landb. 6
Tijhoff, Mannus A 8 landb. 8
Wichers, Gerhardus A 9 timmerman 6
Roelofsen, Wicher A 10 landb. 6
Ger. Gem. Vriesenveen A 11 9
Ger. Gem. Vriesenveen A 12 9
Ger. Gem. Vriesenveen A 13 9
Teunis, Engbert A 14 landb. 9
Maatkamp, Jannes A 15 landb. 9
Stegeman, Berend A 16 landb. 6
Pley, Berend Jansen A 17 landb. 8
Grobben, Wolter A 18 wever 7
Pot, Berend Jansen A 19 landb. 7
Bramer, Jan A 20 landb. 6
Knol, Gerrit Jan Jansen A 21 landb. 7
Bokdam, Harmen A 22 landb. 6
Wichers, Harm A 23 landb. 7
Wichers, Harm A 24 landb. 7
Kolthof, Hendrik A 25 landb. 6
Pley, Klaas A 26 landb. 6
Spijker,wed.Hendrik Wicher A 27 landb. 6
Schipper, Jan A 28 landb. 8
Schipper, Hendrik A 29 landb. 7
Klaassen, Jan A 30 landb. 7
Smelt, Hermannus A 31 landb. 7
Keyzer, Jan A 32 landb. 7
Pley, Albertus A 33 landb. 7
Witte, Jannes de A 34 landb. 6
Scherphof, wed. Bernardus A 35 landb. 7
Nijman, wed. Willem A 36 landb. 7
Knol, Hendrik Jansen A 37 landb. 8
Reuten, wed. Jannes A 38 landb. 7
Jansen (Jzn.), Gerrit A 39 landb. 9
Bramer, Hermannus A 40 landb. 6
Scholten, Jan A 41 landb. 7
Bramer, wed. Bernardus A 42 landb. 7
Brosschot, Bartus A 43 landb. 7
Smelt, Berend A 44 landb. 9
Nijkamp, Jan A 45 landb. 9
Beernink, Gerrit A 46 landb. 7
Wel, Gerrit van der A 47 landb. 7
Vetker, Johannes A 48 landb. 6
Wichers, wed. Egbert A 49 landb. 9
Ger. Gem. Vriesenveen A 50 9
Velhuis (Veldhuis E.B.), Albartus A 51 landb. 7
Kolthof, Gerhardus A 52 landb. 8
Pape, Johannes A 53 landb. 6
Vries, Hendrik de A 54 landb. 8
Albers, Hermannus A 55 landb. 7
Bom, Lucas A 56 landb. 7
Bramer Gz., Jan A 57 landb. 7
Hendriks, Gerrit A 58 landb. 6
Winter, Jan A 59 koopman 2
Bokdam, Abraham A 60 landb. 6
Ruhof. Albertus A 61 landb. 6
Bos, Roelof A 62 landb. 6
Winter, Jan A 63 koopman 3
Dijk, Hermina van, wed. van Engberts, Johannes A 64 koopman, Almelo 3
Tijhof, Gerrit A 65 landb. 7
Companje, Gerrit A 66 landb. 8
Harmsen Dzn., Jan A 67 landb. 3
Companje, Bartus A 68 landb. 6
Companje, Bartus en medeeigenaren A 69 landb. 7
Bokhoeve, Frederik A 70 landb. 7
Schelfhorst, Gerrit van der A 71 landb. 7
Bruins, Klaas A 72 landb. 6
Tijhof, Jan A 73 winkelier 6
Bos, Mannus A 74 landb. 8
Vries, Wicher de A 75 landb. 8
Peddemors, wed. Hendrik A 76 landb. 7
Schoemaker, Barend,eigenaar Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal A 77 schoenmaker landb. 9
Pinksterboer, wed. Jan Harms geb. Buitenkamp, Margaretha regt van opstal A 77 landb. 9
Scherphof, Jan en medeeigenaren A 78 landb. 6
Mensink, Derk A 79 landb. 6
Meyer, Erven Berend A 80 landb. 7
Hopster, Hendrikus A 81 landb. 7
Engberts, Roelof A 82 landb. 6
Hendriks, Johannes A 83 landb. 6
Schoemaker, wed. Hendrik A 84 landb. 8
Geele, Gerrit Jan A 85 landb. 7
Heuver, Jan A 86 landb. 7
Goosselink,wed.Frederik Jan A 87 landb. 7
Geerlink, Gerrit A 88 schoenmaker 7
Tromp, Johannes A 89 landb. 7
Nijkamp, Wicher A 90 landb. 6
Witte, Jannes de A 91 landb. 6
Nijkamp, Jan A 92 landb. 8
Doornbos, Gerhardus A 93 landb. 8
Buterman, Bernardus A 94 landb. 8
Pape, Hermannus Coenraad de A 95 landb. 8
Holsbosch, Hendrik A 96 landb. 8
Meyer, Hendrik A 97 landb. 6
Smit, Gerrit Jansen A 98 smit 5
Bom, Jannes A 99 landb. 6
Koppelmaat, Mannes A 100 houtdraayer 8
Winkel, Berend A 101 landb. 8
Boo, Lucas A 102 landb. 7
Brink, Gerrit A 103 landb. 5
Waanders, Jannes A 104 landb. 4
Bruggencate, Arend ten A 105 landb. 6
Brouwer, Klaas eigenaar A 105 landb. 6
Brouwer, Klaas A 106 landb. 6
Veen, Jannes van de A 107 landb. 7
Wessels, Gerhardus A 108 landb. 6
Doornbos, Derk A 109 landb. 6
Stegeman, Antony A 110 landb. 6
Hoek, Maria, wed. Jansen, Berend A 111 landb. 8
Winkel, Hendrikus A 112 landb. 8
Gerritssen, Hermannus A 113 landb. 7
Jonge, Berend de A 114 landb. 6
Kolthof, Jan A 115 landb. 5
Groot, Frederikus de A 116 timmerman 5
Schipper, Lucas A 117 landb. 5
Smelt, Roelof A 118 landb. 6
Hekhuis, Gerrit A 119 landb. 6
Bramer, Willem A 120 landb. 6
Gerrits, Gerrit A 121 landb. 6
Frederiks, Frederik A 122 landb. 6
Frederiks Gz., Frederik A 123 landb. 6
Lemans, Egbert A 124 landb. 8
Smit, Johannes A 125 landb. 5
Engels, Gerrit A 126 secretaris 6
Evers, Jan A 127 landb. 8
Lange, Dirk de A 128 landb. 8
Fyneman, wed. Jannes en medeeigenaren A 129 landb. 7
Miskotte, Derk A 130 landb. 6
Vries, Berend de A 131 olyslager 4
Engberts, Erven Jan A 132 koopman 3
Kruys, Gerhardus A 133 koopman 1
Spijker, Mannes A 134 landb. 7
Jansen, Lucas A 135 koopman 1
Jansen, Lucas A 136 koopman 3
Harmsen, Wicher A 137 koopman 3
Abbink, Jan A 138 landb. 8
Koersen, wed. Albert A 139 landb. 7
Klijzen, wed. Jan A 140 landb. 7
Raphuis, Jannes erfpachter A 141 landb. 8
Ger. Gem. Vriesenveen eigenaar A 141 8
Koersen, Jan, erfpachter A 142 landb. 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar A 142 7
Witte, Gerrit de erfpachter A 143 landb. 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar A 143 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar A 144 6
Prinsen, Gerrit, erfpachter A 144 schilder 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar A 145 5
Harmsen, Wicher,erfpachter A 145 koopman 5
school van de gemeente Vriesenveen A 146 onbel.
Hofstede, Hendrik, erfpachter A 147 bakker 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar A 147 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar Smelt, Mannes A 148 6
Smelt, Mannes pachter, Ger. gemeente eigenaar A 148 landb 6
Engberts, Erven Egbert A 149 koopman 7
Engberts, Erven Egbert A 150 koopman 8
Smelt, wed. Gerhardus A 151 landb. 5
Jonkman, wed. Egbert A 152 landb. 6
Hekhuis, Jannes A 153 landb. 8
Hekhuis, Hendrik A 154 landb. 6
Ietseboer, Lambert A 155 landb. 6
Coes, Frederik A 156 landb. 7
Engels, Gerrit A 157 secretaris 8
Voerhuis, Jannes A 158 landb. 8
Keyzer, Gerrit A 159 landb. 8
Oever, Jan ten A 160 landb. 7
Knol, Albert A 161 landb. 7
Coster. Gerardus A 162 landb. Almelo 7
Rengeling, Gerrit A 163 landb. 8
Gezamenlijke Eigenaren (Koorn en watermolen) E 1 f200,-
Gezamenlijke Eigenaren E 2 6
Coes, Erven Hendrikus E 3 landb. 9
Engels, Gerrit, eigenaar E 4 secretaris 8
Rott Egbert, regt van opstal E 4 landb. 8
Wildvank, Gerrit Jan E 5 landb. 9
Winkel Jz., Hendrik E 6 landb. 6
Scholten, Gerrit E 7 landb. 8
Pley, Klaas Jansen E 8 landb. 6
Zomer, Jan E 9 landb. 6
Eshuis, Hendrik E 10 landb. 7
Holshout, Gerrit Jan E 11 landb. 6
Rot, Egbert van't E 12 landb. 7
Roelofs, Otto, regt van opstal E 13 tapper f14,-
Schipper, Hendrik, eigenaar (rosmolen) E 13 landb. f14,-
Kolthof, Hendrik E 14 landb. 7
Schipper, wed. Willem E 15 kleermaker 8
Bramer, Hermannus E 16 landb. 7
Engberts, Zwerus E 17 landb. 6
Veldhuis, Albertus E 18 landb. 7
Winter, Jan (rosmolen) E 19 koopman f14,-
Geref. Diaconie Vriesenveen E 20 9
Kolthof, Erven Bartus E 21 landb. 6
Schoemaker, Berend E 22 schoenmaker 6
Mensink, Derk E 23 landb. 7
Scholl, Johanna Frederica wed. Engberts, Jan E 24 Almelo 7
Oever, Johannes ten E 25 timmerman 6
Oudendijk, Gerrit Berends E 26 landb. 7
Bruggecate, Hermannus ten E 27 bakker 6
Schoemaker, wed. Gerhardus E 28 landb. 8
Evers, Hermannus E 29 landb. 4
Brouwer, Klaas en medeeigenaren(rosmolen) E 30 landb. f14,-
Bolton, Jannes ten E 31 landb. 8
Hulshof, Jan Hendrik E 32 koopman 7
Vries, Erven Johanna de wed. Schoemaker, Jan E 33 landb. 6
Persoon, Gerhardus E 34 landb. 8
Meyer, Jan Frederik E 35 winkelier 6
Hekhuis, Gerrit, regt van opstal E 36 landb. f14,-
Miskotte, Derk, eigenaar (rosmolen) E 36 landb. f14,-
Waanders, Jan E 37 landb. 6
Buter, Zwerus, E 38 landb. 8
Barf, Jan de (Barfde E.B.) E 39 veldwagter 7
Evere, Zwerus E 40 kleermaker 7
Jansen, Hendrik E 41 koopman 4
DoornbooS, Erven Jan E 42 dagloner 7
Meyler, Abraham E 43 koopman 7
Buterman, Hendrik E 44 landb 7
Hospers, Jannes E 45 kleermaker 7
Schol, Johanna Frederica, wed. Engberts, Jan E 46 Almelo 6
Schol, Johanna Frederica, wed. Engberts, Jan E 47 Almelo 7
Schol, Johanna Frederica E 48 Almelo 7
Joost, Erven Lucas E 49 koopman 1
Kapteyn,Jan E 50 landb. 6
Mulder, Jan E 51 landb. 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar E 52 8
Nathan, Joseph, regt van opstal E 52 koopman 8
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar E 53 8
Harms, Fennigje, wed. Kenkhuis, Gerrit regt van opstal E 53 landb. 8
Drost, Federik, regt van opstal E 54 landb. 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar E 54 7
pastorie (ds. Gallois E.B.) E 55 (predikant E.B.) onbelast
Aalderink, Hendrik, regt van opstal E 56 landb. 8
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar E 56 landb. 8
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar E 57 8
Evers, Albert, regt van opstal E 57 landb. 8
Ger. Gem. Vriesenveen E 58 8
Teunis, Albert, regt van opstal E 59 landb. 7
Ger. Gem. Vriesenveen, eigenaar E 59 7
Mulder, Jan E 60 timmerman 7
Ger. Gem. Vriesenveen E 61 6
Scheper, Jannes E 62 landb. 6
Jansen, Wicher E 63 koopman 1
Hulshoff, Gerhardus E 64 winkelier 3
Mulder, Coenraad E 65 metzelaar 7
Kinkhuis, wed. Berend E 66 landb. 6
Engberts, Berend E 67 koopman 1
Hof, Johanna Gesina en medeeig. B 1 landb. 8
Hof, Johanna Gesina en medeeig. B 2 landb. 4
Lange, Derk de B 3 landb. 4
Elfers, Joseph B 4 landb. 7
Holland, Coenraad Bernardus B 5 landb. 4
Elfers, Berend B 6 landb. 7
Rot, Jan van't B 7 landb. 8
Leuvrink, Hendrikus B 8 landb. 6
Roomsche Gemeente Vriesenveen B 9 9
Roomsche kerk B 9a onbelast
pastorie B 9b (pastoor E.B.) onbelast
Jansen, Egbert B 10 landb. 6
Pot, Jannes B 11 landb. 6
Reinders, Jan B 12 landb. 7
Smelt, wed. Frederik B 13 landb. 8
Eupe, Albert Jansen B 14 landb. 8
Stevens, Gerrit B 15 landb. 8
Hendriks, Derk B 16 landb. 8
Knol, Gerrit Jansen B 17 landb. 7
Cate. Johanna ten B 18 landb. 6
Reinders, Jan B 19 landb. 8
Kerkdijk, Derk B 20 landb. 7
Smit, Hendrik B 21 timmerman 6
Bone, Gerrit B 22 landb. 8
Pauwels, Gerhardus B 23 landb. 8
Rot, Gerhardus van't B 24 landb. 7
Schipper, Hendrik Albert B 25 landb. 8
Weiteman. Jan B 26 landb. 8
Kruys, Jan B 27 burgemeester 3
Smelt, Egbert B 28 koopman 2
Bramer, Hendrikus B 29 landb. 4
Groot, Erven Egbert de B 30 landb. 6
Drost, Gerhardus B 31 landb. 5
Engberts, Erven Gerrit B 32 koopman 3
Tijhof, Frederik B 33 landb. 4
Heetkamp, Aleida, wed. Voerhuis, Jan B 34 landb. 7
Boerman, Jan Hendrik B 35 landb. 6
Joostink, Egbertus Gerhardus B 36 landb. 6
Ruhof, Berend B 37 landb. 6
Meynderink, Grades B 38 landb. 6
Coster, Hendrik B 39 landb. 6
Coes, Erven Hendrikus B 40 landb. 7
Jansen, Hendrikus B 41 landb. 6
Oudendijk, Grades B 42 landb. 7
Berkhof, Jan B 43 landb. 6
Companje, Jan B 44 landb. 6
Nollen, Harmen B 45 landb. 6
Lemans, Arnoldus B 46 landb. 9
Lemans, Gerrit B 47 landb. 9
Meulenbelt, Hendrik B 48 landb. 8
Schuurman, Jan Hendrik B 49 landb. 8
Leyerink, Klaas B 50 landb. 9
Coes, Bernardus B 51 landb. 9
Peereboom, wed. Albert B 52 landb. 6
Tromp, Waandert B 53 landb. 9
Roelofsen, Berend Albert B 54 landb. 6
Bramer, Frederik B 55 landb. 6
Witte, Jan de B 56 landb. 7
Schipper, Derk B 57 landb. 6
Engels, Gerrit B 58 secretaris 6
Engels, Gerrit B 59 secretaris 2
Engels, Gerrit B 60 secretaris 8
Brink, Hendrikus B 61 landb. 6
Jonkman, Jan B 62 landb. 6
Engberts, Gerrit B 63 landb. 6
Engberts, Jan B 64 landb. 6
Coster, Bernardus B 65 landb. 5
Holland, Jan Otten B 66 landb. 6
Schoenmaker, Lena, wed. Klumper, Jan B 67 landb. 6
Broertjen, Gerrit B 68 landb. 6
Fikkert, Jan B 69 landb. 6
Stik, Frederik B 70 landb. 8
Dekker, Jan B 71 landb. 8
Klein, Barend B 72 landb. 7
Veldhuis, Jan B 73 landb. 8
Eshuis, Egbert B 74 landb. 8
Hof, Roelof B 75 landb. 8
Noltus, Dirk B 76 landb. 8
Meyer, Jan Frederik B 77 landb. 9
Jonkman, Magdalena B 78 landb. 6
Neurink, Evert Jan B 79 landb. 7
Schipper, Gerrit Geerlink B 80 landb. 9
Schipper, Gerrit Geerlink B 81 landb. 9
Bramer, Berendina, wed. Schipper,Berend B 82 landb. 6
Smelt,Gz., Berend B 83 landb. 6
Spijker, wed. Wolter geb. Fikkert, Hendrica B 84 landb. 8
Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen B 85 landb. 6
Bramer, Frederik en medeeigenaren B 86 landb. 6
Fikker, Johannes B 87 landb. 9
Fikkert, Hendrica B 88 landb. 9
Eshuis, Janna, wed. Klaas Tutertjen B 89 landb. 7
Lammers, Albert B 90 landb. 9
Abbink, Gerhardus B 91 landb. 7
Post, Gerrit B 92 landb. 8
Jonker, Albertus B 93 smidt 6
Koersen, Hendrikus, eigenaar B 94 landb. f14,
Smelt, Jan en medeeigenaren, regt van opstal(rosmolen) B 94 landb. f14,-
Koersen, Hendrikus B 95 landb. 6
Hoek, wed. Hendrik B 96 landb. 8
Fokke Jz., Harm B 97 landb. 8
Webbink,Derk B 98 landb. 6
Kesseler, Albert B 99 landb. 8
Smelt Hz., Berend B 100 landb. 7
Smelt Hz., Berend B 101 landb. 6
Vrylink, Kobus B 102 landb. 7
Jansen, Johannes B 103 landb. 7
Kobus, Gerrit B 104 landb. 6
Bramer, Albartus B 105 landb. 5
Aman, Hendrikus B 106 landb. 6
Hof Hz., Jan B 107 landb. 6
Hof, Hendrik B 108 landb. 6
Fayer, Johannes Jaspers B 109 landb. 6
Brink, Derk B 110 landb. 6
Dekker, Frederik B 111 landb. 7
Lubbers, wed. Frederik B 112 landb. 7
Meulink, Jan, B 113 eigenaar landb. 8
Volbert, Jan, erfpachter B 113 landb. 8
Letteboer, Hendrik B 114 landb. 8
Kraayenberg, Karel ten B 115 landb. 6
Fayer, Jan B 116 landb. 6
Weiteman, Jan B 117 landb. 6
Berkhof, Erven Albert B 118 landb. 6
Jonker,Jz., Jan B 119 landb. (herbergier E.B.) 5
Coes, Frederik D 1 kuiper 7
Berkhof, Hendrik D 2 landb. 7
Rohof, Lucas D 3 tapper 7
Keyzer, Johannes D 4 landb. 7
Tuttertjen, Gerrit D 5 landb. 7
Groot, Engbert de D 6 koopman 2
Stevens, Gerrit D 7 landb. 6
Stemoers, Gerrit D 8 landb. 7
Oudendijk, Erven Berend D 9 landb. 7
Ouwendijk, Hendrik D 10 landb. 6
Smit, Jezina D 11 landb. 7
Waanders, Gerrit D 12 landb. 6
Veen, Lucas ven der, regt van opstal D 13 landb. 9
Smelt, Egbert en medeeigenaren, eigenaar D 13 landb. 9
Kerkdijk, wed. Mannus D 14 landb. 8
Tijhof, Frederik D 15 landb. f14,-
Holland, C.B., regt van opstal (rosmolen) D 15 landb. f14,-
Groot, Berend de en medeeigenaren D 16 landb. 5
Kolthof, wed. Gradus D 17 landb. 5
Schoemaker, Lena, wed. Klumper, Jan D 18 landb. 5
Brouwer, Jan D 19 landb. 6
Bramer, Gerrit D 20 landb. 7
Meyer, Derk D 21 landb. 8
Theunis, Engbert D 22 landb. 5
Engberts, Erven Egbert D 23 landb. 7
Engberts, Erven, Egbert D 24 landb. 7
Heino, Johannes Frans D 25 gep. milit. 7
Brouwer, Trijntje D 26 landb. 5
Dijk, Jan van D 27 landb. 8
Rot, Gerrit van't D 28 landb. 7
Smelt Gz., Jan D 29 landb. 7
Abbink, Gerrit D 30 landb. 7
Abbink, Gerrit D 31 landb. 8
Roelofsen, Roelof D 32 landb. 7
Hagedoorn, Harmen D 33 landb. 6
Boom, Gerrit Otto D 34 apothec. Almelo 5
Schipper, Berend D 35 landb. 8
Holland, Jan Otten D 36 landb. 6
Holland, Jan D 37 landb. 7
Rooseboom, Meyndert D 38 landb. 7
Hospers, Jan D 39 kleermaker 8
Hospers, Jan D 40 kleermaker 9
Bramer, wed. Albertus D 41 landb. 8
Grobben, Jan D 42 landb. 8
Dekker, Gerhardus D 43 landb. 7
Smelt Gz., Jan D 44 landb. 7
Dekker, Gerhardus D 45 landb. 8
Smelt Gz., Jan D 46 landb. 6
Dekker, Gerhardus D 47 landb. 6
Smelt Jz., Gerrit D 48 landb. 5
Holland, Johannes D 49 landb. 9
Holland, Johannes D 50 landb. 4
Fikkert, Jan D 51 landb. 6
Vogteveen, wed. Jan D 52 landb. 7
Slettenhaar, Derk D 53 landb. 7
Smit, Jannes D 54 landb. 7
Nijboer, Roelof D 55 landb. 8
Eckel, Bernardus D 56 landb. 8
Smelt Hz., Jan D 57 landb. 6
Fik, wed.Frederik D 58 landb. 6
Broertjen, Berend D 59 landb. 7
Aman, Gerrit D 60 landb. 6
Engberink, wed. Bernardus D 61 landb. 6
Harbers, Jan D 62 landb. 6
Hof Hz., Jan en medeeigenaren,eigen. D 63 landb. f14,-
Bramer en medeeigenaren, regt van opstal (rosmolen) D 63 landb. f14,-
Hof Hz., Berend D 64 landb. 5
Bramer,Jz., Gerrit D 65 landb. 6
Bramer Jz., Gerrit D 66 landb. 9
Bramer Jz., Gerrit D 67 landb. 9
Hof, Jan D 68 landb. 6
Aman, Hendrik D 69 landb. 6
Jonker, Roelof D 70 landb. 9
Stik, Jannes D 71 wever 9
Aman Gz., Hendrik D 72 landb. 6
Letteboer, Willem D 73 landb. 9
Kobes, Harmen D 74 landb. 7
Nijboer, Lambert D 75 landb. 9
Webbink, Hendrik D 76 landb. 9
Theunis, Egbert D 77 landb. 6
Boesschen, Jan D 78 landb. 6
Schipper, Wolter D 79 landb. 6
Boesschen, Erven Johannes D 80 landb. 6
Kobus, Jan D 81 landb. 6
Dekker, Gradus D 82 landb. 6
Smoes, Berend D 83 landb. 7
Berkhof Hz., Jan D 84 landb. 6
Abbink, Jannes D 85 landb. 6
Aman Fz., Jan D 86 landb. 4
Fayer, Jan, regt van opstal D 87 landb. 7
Webbink, Hendrik, eigenaar D 87 landb. 7
Rechteren van Limpurg, A.P.L. D 88 Almelo 6
Fokke Jz., regt van opstal D 89 landb. 9
Bramer, Frederik en medeeigenaren,eigenaar D 89 landb. 9
Fokke Jz., Harm D 90 landb. 9
Leushuis, Jannes D 91 landb. 9
Broekhuis, Jan Willem D 92 landb. 9
 
ga naar de index van mijn scriptie voor meer informatie betreffende dit overzicht,  
of ga naar het zelfde overzicht van woningeigenaren in Vriezenveen, maar dan van 1876.

© 2009 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl