terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 500e penning Vriezenveen 1675 blad 2, laatste blad

volgende

Jan Derricx Hesse, die weduwe van Frerick Hendericx, die weduwe van Henderick Gerrits, Jan Harmsen, Harmen Everts Coster en sijn soons

terug naar index kohieren 1000e penning vorige
          
afbeelding 2 belastingkohier op de 500e penning Vriezenveen. Bewoners weergegeven van oost naar west. Elke gulden is 500 gulden vermogen. "Jan Derricx Hesse, die weduwe van Frerick Hendericx, die weduwe van Henderick Gerrits, Jan Harmsen, Harmen Everts Coster en sijn soons"
ondertekenaars: de kerkmeesters: geert luijckas, hijndrijck hijndrijcks, harmen pauwels, hijndrick albertsen verder nog luijckas wijellemes, hijndrick jansen bur, hendrijck arents, albert hijndrijckx, klas jansen

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2681, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl