terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1758 blad 8, laatste blad

vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvorige


          
afbeelding 8: belastingkohier op de 1000e penning van 1758 Vriezenveen. Ondertekenaars kohier van de 1.000e penning. Het kohier is ondertekend door de schout J.H. Dickers en de volgende taxateurs: Hendrijck Berens, Berent Brouwer, Hendr: ten Kaate, Hindrick Bramer.

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2559, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl