terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1751 blad 29, laatste blad

vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvorige


          
afbeelding 29: belastingkohier op de 1000e penning van 1751 Vriezenveen. Bewoners Westeinde weergegeven op volgorde van oost naar west. Vermogen in guldens weergegeven. Kohier ondertekend door de schout Hindrick Bramer en de volgende taxateurs: Jan Prinsen, Jan Berens, Hendrijk Berens en Berent Berkhof

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2556, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl