terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1739 blad 9, laatste blad

vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvorige


          
afbeelding 9: belastingkohier op de 1000e penning van 1739 Vriezenveen. Kohier ondertekend door: Albart Joncker, Jan Brouwer, Berent Berkhof, Hijnd. Feijer, Jan Prinsen, Jan ten Kaate

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2553, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl