terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1734 blad 9, laatste blad

vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvorige


          
afbeelding 9: belastingkohier op de 1000e penning van 1734 Vriezenveen. Ondertekenaars van het kohier: (absent is Jan ten Caete, die in Holland vertoeft) Albart Joncker, Jan Brouwer, Berent Berckhof, Jan Prinsen, Hijnderick Feijer

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2550, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl