terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1734 blad 4

volgende vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvolgendevorige


          
afbeelding 4: belastingkohier op de 1000e penning van 1734 Vriezenveen. Bewoners Oosteinde weergegeven op volgorde van oost naar west. Vermogen in guldens weergegeven 500 gulden en hoger.

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2550, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl