terug naar index kohieren 1000e penning

Digitaal archief Vriezenveen

Belastingkohier op de 1000e penning Vriezenveen 1694 blad 5, laatste blad

vorige

terug naar index kohieren 1000e penningvorige
          
afbeelding 5: belastingkohier op de 1000e penning 1694 Vriezenveen. Bewoners niet weergegeven van oost naar west. Vermogen in guldens weergegeven 500 gulden en hoger.

Bron: Statenarchief Overijssel inv. nr. 2391, Historisch Centrum Overijssel
© 2008 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl