Kasboek van uitgaven ten laste van de gemeente Vriezenveen opgemaakt door de schout Claas Cruijs november 1729


*zie ook toelichting *
 
 
originele tekst gld. st. penn. hedendaagse vrije vertaling bedrag in fl.
den 4 november heeft sijn excellentie laaten vijsheren nae toe stuert op blanckemeer nae toe stuert Op [dinsdag] 4 november heeft Zijne Excellentie op het Blankemeer voor hem laten vissen.
1/4 bier foesel en eten nae older gewoonte saemen 6 10 0 naar oud gebruik 1/4 [ton?] bier, jenever en eten geleverd: 3,50
dijto sijn hier kerckmeester en sestienen laaten verboeder door order van graff Van Rechter soo dat burgemeester boom en procurator herwigh sijn hier ook geweest is geweest over saecke van huijsman wegens schelden op Regteren verteert 3 18 0 Eveneens op de 4e november zijn kerkmeesters en zestienen bij mij samengeroepen op last van de Heer Graaf van Rechteren. Ook burgemeester Boom en procurator Harwig waren aanwezig om de zaak van de scheldpartij van Huisman aan het adres van de Heer van Rechteren te bespreken. Aan consumpties uitgegeven: 3,90
voerman spij[n]t haver hoij.(?) 0 5 0 (moeilijk te ontcijferen zin; lijkt te gaan om kosten voor eten voor het paard van de voerman) 0,25
den 11 november sijn ik km. fredrick tuijtertien en egbert cate en km. jan guers en procorator herwigh om sijn excellentie over te spreecken en versoecken een verwalter scholtes en met juiffvrouw haegedorne verteert an eten dranck en hier an huijs verteert 3 17 0 Op [dinsdag] 11 november ben ik met kerkmeester Fredrik Tuijtertjen, Egbert ten Cate, kerkmeester Jan Geurs en procurator Harwig naar Zijne excellentie geweest met het verzoek een verwalter schout aan te mogen stellen. Bij mevrouw Hagedoorn (herbergierster in Almelo) geconsumeerd en aan eten en drank en bij mij thuis genuttigd voor een totaalbedrag van: 3,85
voerman geven 0 11 0 Aan de voerman gegeven: 0,55
den 13 novemb sijn hier kerckmeesters en sestien saemen geweest over de klacht Op [donderdag] 13 november hebben kerkmeesters en zestienen hier vergaderd over de klacht [betreffende de scheldpartij van Huisman?].
verteert 1 18 0 daarbij genuttigd: 1,90
1729 den 16 november sijn hier 2 jonge graaffen en jonge graaff van heer munnickeshoeve en twee reseptpees (?) en 2 kneghtens met een wage en paerde verteert an eten en wijn alles anders 5 0 0 Op [zondag] 16 november zijn hier geweest twee jonge graven met de Heer van Mennigeshave, in gezelschap van twee ontvangers(?) en twee knechten, met paard en wagen. Zij hebben geconsumeerd aan eten, wijn en andere zaken: 5,00
voor paerden 1 schepel garsten hoij 1 0 0 voor de paarden een schepel gerst en hooi: 1,00
den 16 dijto heeft Jan Guers(?) en frederick fronten in west eijnde en hendrick kluppels en arent warners dack op haelen tot schoele en kostersche hier verteert Dito [zondag] de 16e hebben Jan Geurs en Fredrik Fronten in het Westeinde, samen met Hendrik Cluppels en Arend Warners het dak [riet voor het dak?] voor de school en de kosterswoning opgehaald (vraag is of deze omzetting van de transcriptie een juiste weergave is?? Zie ook 9 januari 1730). Bij mij thuis is toen genuttigd: 1,85
den 26 novembr. is hier heer rente meester Boom over efferens van de gemeente met voorman vert 0 18 0 Op [woensdag] 26 november is rentmeester Boom hier geweest met zijn voerman (menner van paard en wagen) om gemeentezaken te bespreken. Aan consumpties: 0,90
Voerman 1 spijnt haver hoij 0 5 0 Voor de voerman 1 spint haver en hooi 0,25
den 29 novembr. sijn hier kerckmeesters en sestienen saemen geweest verteert 3 12 0 Op [zaterdag] 29 november hebben de kerkmeesters en zestienen bij mij vergaderd. Aan consumpties: 3,60
en de knollendragers gerrijt lucas en gerrit ten cate met dragers voor sijn excellentie En de knollendragers Gerrit Lucassen en Gerrit ten Cate met knollen voor Zijne Excellentie.
verteert eten dranck 2 12 0 Aan eten en drank is geconsumeerd: 2,60
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl