Gemeentejaarrekening van Vriezenveen 1729-1730


*zie ook toelichting *
 
 
Transcriptie
               
Uitgaven gld. st.  penn. Inkomsten gld. st.  penn.
-------------------------------------------- ------- ---- -------- --------------------------------------- --------- ---- --------
               
Uijtgave tot Deventer voor het jaar 1729       Inbeuring op 't Vriesenveen voor het jaar 1729      
               
verponding met de halve verhooging 3134 11 0 Verpond. 3172 10 0
contributie 666 0 0 contributie 3 446 7 6
vuurstede ad 4 gl 20 st 767 7 4 vuurstede 1067 16 0
duijsendste pennink dubb: 237 10 0 duijsendste pennink 398 7 0
gemaal 390 0 0 gemaal 832 6 0
geslagt 342 0 0 geslagt 595 15 0
hoofd=geld 1000 0 0 hoofd=geld 1574 4 0
dienst=boden 232 0 0 dienst=boden 256 5 0
beesten, gesaeij, paerden reliqua 2772 3 0 beesten en reliqua 2873 16 11
  van stouwe=huur 22 0 0
  --------- ---- -----   --------- ---- -----
summa 9541 11 4 summa 11239 7 1
(hieronder nader gespecificeerd) 1635 4 8 uijtgaven 11176 15 12
  --------- ---- -----   --------- ---- -----
  11176 15 12 schieten over 62 11 5
               
        welk over=schot de Scholtis aan de gemeijnde debit blijft.      
dorp=lasten 331 19 8        
rekening van de Scholtis voor verteering en verschoten penningen 452 6 4        
voor het kermis=maal 136 0 0        
ver=eering aan Sijn Hoogh= Gr: Excell. 90 0 0        
voor ontvangst en executie gelden 525 0 0        
"voor restanten van arme menschen en desolate boedels" 99 18 8        
  --------- ---- -----        
summa 1635 4 8        
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl