Specificatie van de Dorpslasten van Vriezenveen 1729-1730


*zie ook toelichting *
 
 
transcriptie gld. st.    penn. eventuele toelichting
         
Specificatie van de Dorp=lasten        
         
Jan Prinsen voor geleverde Schapen en Lammeren 24 10 0  
Jan Hendrijk Man, voor het ontvangen der Deputaten 8 0 0 deputaten = de gedeputeerden van de classis Deventer = regionaal bestuur van de kerk (gereformeerde)
Hr. Everts, koster voor arbeijd aan Kerk en Weem 3 18 0 weem = pastorie
Jan Egbers, Bodden=loon, over quaesdiense veen 1 0 0 bodden = bode (?); quasdiense veen = toezichtsdienst op het veen
Lubbert Smit, voor een vet lam 2 0 0  
Wolter van Uttert, een vet bigge 2 5 0  
Arend Waaners, voor gangen over het veen in quastie 2 10 0  
De kostersche, voor verteering op Maijdag en vertering van de voerman der Deputaten Classis tsaemen 7 10 0 voerman = bestuurder van een paard/os en wagen
De kostersche nog van jaer:geld, tot reparatie van het huijs der Kostereij 12 0 0  
schipper Jan ter Horst, voor verdiende vragten 4 0 0  
Camp=Berend, voor dekken aan de school 2 4 0 dekken = rietdekken (of pannen)
Buijter=Berend, gedekt aan de school en de sghuur(?) 6 0 0  
Egbert Geurts, voor arbeijd in de kerk en aan de klokken 5 8 0  
Fredrijk Frederijks Olde, voor vette schapen en lammeren 12 0 0  
Klaes Jansen, voor het omhangen van de klokken 5 0 0  
Arend Hendrijks, voor geleverde lammeren 8 0 0  
Hendrijk Kluppels, voor gangen over het veen en de rijse naar Deventer, om de verpagtinge 6 10 0 verpagtinge = verpachting van belastingen
Camp=Hendrijks, een teveel op 't Hoofd=geld 1 14 0 hoofdgeld = belasting op personen
Claes Hendrijks, bij mis=rekening in de verponding teveel gegeven 12 12 0 verponding = belasting op bezitting
Gerrit Gerrits, voor planken en arbeijdsloon aan de brugge 4 4 0  
Weduwe Jan Raphuijs, voor een Waage=dienst nae het Veen in quaestie 1 15 0  
Jan Lucas Koster gelevert een vet lam 2 0 0  
Fredrijk Fronten, gelevert een vet lam 2 0 0  
Jan Gerrits Schraaper, voor arbeijd aan de school 4 0 0  
Berend Jansen Berkhof, voor het geschrijven der beesten en reliqua 5 5 0 beesten = belasting op paarden en gehoornd vee; reliqua = belasting op varkens, schapen en bijenkorven
Berend Jansen voor 2 lammeren 4 0 0  
Gerrith Scholten een vet bigge 2 5 0  
Arend Derks Smit, voor arbeijdsloon, aan de Hof Wettering en een slot aan 't Woesten Hegge 1 0 0  
Lubbert Derks Smit, aan de klokken en kerk 13 0 0  
Jasper Braemer, voor 2 biggen 4 10 0  
Wigger Braemer, mis=rekening in 't geslagte 0 16 0 geslagte = belasting op geslacht vee
Egbert Jansen Rost, een daghwerk turf aan de diener tot Almelo 2 10 0  
Berend Jansen Berkhof, voor mis=rekening in het dienst=booden geld 2 0 0 dienstbodengeld = belasting op personeel en kinderen boven 17 jaar
Jan Schol, wage vragt na Deventer en verdere diensten voor de gemeijnde 11 11 0  
Wed: Egbert Raphuijs, een paerd mee=gedaan nae het Veen in quastie 0 15 0  
Egbert Bemer getimmert aan kerk en school 7 16 0  
Aa Hermen, vertering van de Scholtis en gecommitteerdens uijt de gemeijnde 1 16 0  
Egbert ten Cate, voor gangen over het veen in quastie 3 0 0  
Jan Hendrijks Geurts, voor de koe cedel 5 5 0 koecedel = belastinglijst van gehoornd vee lokaal opgesteld, in dit geval door Hendrik Geurts.
en gangen over het veen in quastie 3 5 0  
Weduwe Roelof Jansen, voor vertering, door gezworene en gecommitteer- den over het Veen in quaestie 23 10 0  
Nicolaes Harwig weert in den Haanen voor de luijden op Midde=winter verteerd 1 18 0  
Albert Jonker, gecommitteerde naa de verpagting 3 0 0  
Frerijk Tuttertjen, een vet lam 2 0 0  
Nog voor gangen over het veen in quastie 8 0 0  
Gerrith Herms Smelt, waage vragt over het veen in quastie 2 0 0  
Berend Coerts een vet lam 2 0 0  
School=meester Harwig, van het oortjesgeld toegelegt om 'd arme kinderen sonder geld te leren 20 0 0 oortjesgeld = belasting op landerijen die de armen ten goede kwam.
Onderscholtis Bartelink, voor diensten aan de gemeijnte, met loopen en draeven 13 10 0  
Voor de rekens=luijden, met de domine 5 in getal, voor tijd=versuijm, en het maaken der rekening, als van ouds, ieder 4 gl. maakt 't saemen 20 0 0 rekensluijden = rekenmeesters van de gemeenterekening; altijd 4 in getal.
Buijter=Berend, voor het luijden 's morgens en 's avonds 17 0 0  
Nog een vertering op 't Scholten rekening vergeten 10 0 0  
------------------------ ------ ------ ------  
332 12 0  
rekening van de Scholtis hiernevens gaande bedraagt 452 6 8  
het kermis=maal 136 0 0  
ver=tering aan Sijn Hoogh: Graeff: Excell: 90 0 0  
voor ontvangst en executie 525 0 0 executie = het uitvoeren van vonnissen
voor restanten van arme menschen en desolate boedels 99 18 8 desolate boedels = faillisementen
------------------------ -------- ------ ------  
1.635 17 0  
       
Inbeuring op het Vriesenveen volgens over=gegeven specificatie bedraagt       inbeuring = inning van belasting
de suma van 11.239 7 1  
af=getrokken 11.176 15 12  
------------------------ ------- ------ ------  
schieten over 62 11 5  
         
welke de Scholtis aan de gemeijnde debet blijft        
         
         
Uijtgave van den ontvanger tot Deventer volgens overgegeven specificatie 9.541 11 4  
de nevensgaande dorp lasten en onkosten rekening 1.635 4 8  
------------------------ ------- ------ ------  
  11.176 15 12  
 
© 2007 Erik Berkhof Amsterdam. e-mail: onweersberkhof (at) chello.nl